Kemikalier

Ansvarsfull kemikalieanvändning

I textilindustrin används kemikalier för att bearbeta råmaterial och tillsätts till färdiga produkter för att ge plaggen speciella funktioner och egenskaper för att möta visa certifieringskrav. Vi arbetar på flera sätt för att se till att säkerställa att vi har nödvändig kunskap när det gäller kemikalier.

Fristads lista över förbjudna ämnen

Vi måste ha omfattande kunskap om vilka typer och nivåer av kemikalier våra produkter innehåller. Dessa nivåer måste naturligtvis överensstämma med EU:s lagstiftning. Våra krav är dock ofta strängare än de lagstadgade kraven. Det är ett resultat av vår egen ambition att minska potentiellt skadliga kemikalier i våra plagg, samtidigt som det finns en ökad efterfrågan på marknaden när det gäller smart kemikalieanvändning. Vi arbetar aktivt med användningen av kemikalier genom vårt sociala och miljömässiga efterlevnadsprogram samt genom ett specifikt program för kontroll av kemikalier. Som en del av programmet måste alla leverantörer och fabriker som är involverade i tillverkningen av våra produkter underteckna vår Restricted  substances list (RSL).

​​​​​​​
Vår lista över förbjudna ämnen uppdateras två gånger om året baserat på riktlinjer för kemikalier från vår partner RISE, Sveriges statliga forskningsinstitut. Listan återspeglar den senaste harmoniserade EU-lagstiftningen, som omfattar REACH, POPs-förordningen, biocidförordningen och produktsäkerhetsregler. Vi säkerställer också efterlevnad av kandidatförteckningen över SVHC-ämnen (särskilt farliga ämnen).

95% av våra plagg är OEKO-TEX®-certifierade

Av våra katalogprodukter är 95% certifierade på plaggnivå enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det innebär att plaggets alla delar är fria från farliga kemikalier och inte medför någon hälsorisk vid nära hudkontakt. Vi strävar efter att certifiera alla våra produkter på plaggnivå och arbetar kontinuerligt för att nå det målet. OEKO-TEX® Standard 100 är en världsledande märkning för textilprodukter som testats för skadliga ämnen. Att våra produkter är OEKO-TEX®-certifierade på plaggnivå innebär att plaggets alla beståndsdelar, stora som små, garanterat möter kraven för OEKO-TEX® Standard 100 Produktklass II.

95% av våra plagg är OEKO-TEX®-certifierade

Av våra katalogprodukter är 92% certifierade på plaggnivå enligt OEKO-TEX® Standard 100 . Det innebär att plaggets alla delar är fria från farliga kemikalier och inte medför någon hälsorisk vid nära hudkontakt. Vi strävar efter att certifiera alla våra produkter på plaggnivå och arbetar kontinuerligt för att nå det målet. OEKO-TEX® Standard 100 är en världsledande märkning för textilprodukter som testats för skadliga ämnen. Att våra produkter är OEKO-TEX®-certifierade på plaggnivå innebär att plaggets alla beståndsdelar, stora som små, garanterat möter kraven för OEKO-TEX® Standard 100 Produktklass II.

95% av våra plagg är OEKO-TEX®-certifierade

Av våra katalogprodukter är 95% certifierade på plaggnivå enligt OEKO-TEX® Standard 100 . Det innebär att plaggets alla delar är fria från farliga kemikalier och inte medför någon hälsorisk vid nära hudkontakt. Vi strävar efter att certifiera alla våra produkter på plaggnivå och arbetar kontinuerligt för att nå det målet. OEKO-TEX® Standard 100 är en världsledande märkning för textilprodukter som testats för skadliga ämnen. Att våra produkter är OEKO-TEX®-certifierade på plaggnivå innebär att plaggets alla beståndsdelar, stora som små, garanterat möter kraven för OEKO-TEX® Standard 100 Produktklass II.

Minska användningen av PFAS

Vi strävar efter att minimera användningen av PFAS-baserade föroreningar i våra plagg. 2021 gick vi med i miljöorganisationen ChemSecs initiativ PFAS Movement. Initiativet syftar till att öka medvetenheten om de skadliga effekterna av PFAS-ämnen, samt att kämpa för att fasa ut dem ur produktionen. ChemSec är en internationell ideell organisation som arbetar för att fasa ut skadliga kemikalier och ersätta dem med ofarliga alternativ. I sitt arbete vill ChemSec skapa starka band mellan forskare, beslutsfattare och företag i kampen mot skadliga kemikalier. Genom ChemSecs PFAS-initiativ åtar sig företag att arbeta för att fasa ut farliga fluorämnen från produktionskedjan och ställa sig bakom ett förbud mot de skadliga kemikalierna.

Minska användningen av PFAS

Vi strävar efter att minimera användningen av PFAS-baserade föroreningar i våra plagg. 2021 gick vi med i miljöorganisationen ChemSecs initiativ PFAS Movement. Initiativet syftar till att öka medvetenheten om de skadliga effekterna av PFAS-ämnen, samt att kämpa för att fasa ut dem ur produktionen. ChemSec är en internationell ideell organisation som arbetar för att fasa ut skadliga kemikalier och ersätta dem med ofarliga alternativ. I sitt arbete vill ChemSec skapa starka band mellan forskare, beslutsfattare och företag i kampen mot skadliga kemikalier. Genom ChemSecs PFAS-initiativ åtar sig företag att arbeta för att fasa ut farliga fluorämnen från produktionskedjan och ställa sig bakom ett förbud mot de skadliga kemikalierna.

Program för kontroll av kemikalier

Tillsammans med vår partner SGS leder vi ett program för kontroll av kemikalier som utbildar våra leverantörer i kemikaliehantering. Vi testar också kontinuerligt material och produkter från våra partners fabriker.
Programmet, som lanserades 2016, är vårt sätt att ta ansvar för att skapa medvetenhet bland våra leverantörer och hjälpa till att utbilda dem inom kemikaliehantering, allt för att de ska få en ökad transparens i sin egen tillverkningskedja. Tester av råmaterialet i vårt bassortiment och färdiga produkter genomförs kontinuerligt och testresultaten granskas.

mer innehåll för dig:

Material

Vi väljer noggrant ut material och tyg till våra arbetskläder baserat på det färdiga plaggets prestanda, slitstyrka och miljöpåverkan.

Läs mer >

Företagscertifikat

På Fristads är vi stolta över våra certifikat och vi visar gärna upp bevis på att våra arbetskläder är certifierade som säkra och möter branschens strikta krav.

Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >