Kemikalier

Ansvarsfull kemikalieanvändning

I textilindustrin används kemikalier för att bearbeta råmaterial och tillsätts till färdiga produkter för att ge plaggen speciella funktioner och egenskaper för att möta visa certifieringskrav. Vi har stor kunskap om kemikalier och har ambitionen att minska potentiellt skadliga ämnen i våra plagg. Självklart följer kemikalienivåerna i våra plagg alltid EU:s regelverk och ofta är våra standarder striktare än vad som krävs. Det är ett resultat av vår egen ambition att minska potentiellt skadliga kemikalier i våra plagg, samtidigt som det finns en ökad efterfrågan på marknaden när det gäller smart kemikalieanvändning. Vi arbetar aktivt med användningen av kemikalier genom vårt sociala och miljömässiga efterlevnadsprogram samt genom ett specifikt program för kontroll av kemikalier, vår Restricted Substances List (RSL).​​​​​​​

Fristads lista över förbjudna ämnen

Fristads följer samma restriktioner som Hultafors Group. Alla leverantörer och fabriker som är involverade i tillverkningen av våra produkter underteckna vår Restricted Substances List (RSL). Vår lista över förbjudna ämnen uppdateras två gånger om året baserat på riktlinjer för kemikalier från vår partner RISE, Sveriges statliga forskningsinstitut. Listan återspeglar den senaste harmoniserade EU-lagstiftningen, som omfattar REACH, POPs-förordningen, biocidförordningen och produktsäkerhetsregler. Vi säkerställer också efterlevnad av kandidatförteckningen över SVHC-ämnen (särskilt farliga ämnen).

OEKO-TEX®-CERTIFIERADE I 26 ÅR

Vi har arbetat med OEKO-TEX®-certifiering sedan 1997, och vid slutet av 2023 var 98% av våra katalogprodukter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det innebär att vi nådde vårt mål att ha 98% certifierade produkter år 2025 i förtid. Under 2023 fick vi för 26:e gången ett förnyat certifikat Ö 97-055 enligt Standard 100 av OEKO-TEX®, Appendix 4, Produktklass II.
​​​​​​​

Den 1 januari 2024 uppdaterade OEKO-TEX® sitt klassificeringssystem för att införa förbud mot avsiktlig användning av PFAS i produkter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det nya gränsvärdet för totalt fluor är 100 mg/kg för produkter med det här certifikatet. Efter denna förändring har Fristads tre olika typer av OEKO-TEX®-certifieringar:

​​​​​​​

  • Ö 97-055 för produkter som uppfyller OEKO-TEX® Standard 100
  • SE 23-310 för produkter som uppfyller OEKO-TEX® Standard 100 och innehåller mer än 20% återvunnet material
  • SE 23-311 för personlig skyddsutrustning (PPE) som innehåller PFAS

Vi certifierar våra produkter på plaggnivå. För plagg med certifikaten Ö 97-055 och SE 23-310 innebär detta att produktens alla beståndsdelar, inklusive varje tråd, knapp och andra tillbehör, har testats för skadliga ämnen och bedömts som ofarligt för människors hälsa. Dessutom är produkter testade enligt standarden SE 23-310 garanterade att en korrekt andel återvunnet material. Certifikatet SE 23-311 används enbart för PPE-produkter där PFAS krävs för att säkerställa användarens säkerhet och inget motsvarande material utan PFAS finns tillgängligt.

OEKO-TEX®-CERTIFIERADE I 26 ÅR

Vi har arbetat med OEKO-TEX®-certifiering sedan 1997, och vid slutet av 2023 var 98% av våra katalogprodukter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det innebär att vi nådde vårt mål att ha 98% certifierade produkter år 2025 i förtid. Under 2023 fick vi för 26:e gången ett förnyat certifikat Ö 97-055 enligt Standard 100 av OEKO-TEX®, Appendix 4, Produktklass II.

Den 1 januari 2024 uppdaterade OEKO-TEX® sitt klassificeringssystem för att införa förbud mot avsiktlig användning av PFAS i produkter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det nya gränsvärdet för totalt fluor är 100 mg/kg för produkter med det här certifikatet. Efter denna förändring har Fristads tre olika typer av OEKO-TEX®-certifieringar:​​​​​​​

  • Ö 97-055 för produkter som uppfyller OEKO-TEX® Standard 100
  • SE 23-310 för produkter som uppfyller OEKO-TEX® Standard 100 och innehåller mer än 20% återvunnet material
  • SE 23-311 för personlig skyddsutrustning (PPE) som innehåller PFAS

Vi certifierar våra produkter på plaggnivå. För plagg med certifikaten Ö 97-055 och SE 23-310 innebär detta att produktens alla beståndsdelar, inklusive varje tråd, knapp och andra tillbehör, har testats för skadliga ämnen och bedömts som ofarligt för människors hälsa. Dessutom är produkter testade enligt standarden SE 23-310 garanterade att en korrekt andel återvunnet material. Certifikatet SE 23-311 används enbart för PPE-produkter där PFAS krävs för att säkerställa användarens säkerhet och inget motsvarande material utan PFAS finns tillgängligt.

OEKO-TEX®-CERTIFIERADE I 26 ÅR​​​​​​​

Vi har arbetat med OEKO-TEX®-certifiering sedan 1997, och vid slutet av 2023 var 98% av våra katalogprodukter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det innebär att vi nådde vårt mål att ha 98% certifierade produkter år 2025 i förtid. Under 2023 fick vi för 26:e gången ett förnyat certifikat Ö 97-055 enligt Standard 100 av OEKO-TEX®, Appendix 4, Produktklass II.

Den 1 januari 2024 uppdaterade OEKO-TEX® sitt klassificeringssystem för att införa förbud mot avsiktlig användning av PFAS i produkter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det nya gränsvärdet för totalt fluor är 100 mg/kg för produkter med det här certifikatet. Efter denna förändring har Fristads tre olika typer av OEKO-TEX®-certifieringar:

​​​​​​​

  • Ö 97-055 för produkter som uppfyller OEKO-TEX® Standard 100
  • SE 23-310 för produkter som uppfyller OEKO-TEX® Standard 100 och innehåller mer än 20% återvunnet material
  • SE 23-311 för personlig skyddsutrustning (PPE) som innehåller PFAS

Vi certifierar våra produkter på plaggnivå. För plagg med certifikaten Ö 97-055 och SE 23-310 innebär detta att produktens alla beståndsdelar, inklusive varje tråd, knapp och andra tillbehör, har testats för skadliga ämnen och bedömts som ofarligt för människors hälsa. Dessutom är produkter testade enligt standarden SE 23-310 garanterade att en korrekt andel återvunnet material. Certifikatet SE 23-311 används enbart för PPE-produkter där PFAS krävs för att säkerställa användarens säkerhet och inget motsvarande material utan PFAS finns tillgängligt.

Minska användningen av PFAS

Fristads arbetar aktivt med att fasa ut PFAS i produktionen, dock används PFAS fortfarande i vissa produkter där det krävs för att uppnå korrekt certifierings- och skyddsnivå för slutanvändarna. Hittills har vi fasat ut PFAS i alla våra material förutom vissa PPE-material inom kategorierna Flame/Flamestat. Vi arbetar aktivt med en utfasningsplan för PPE och på att utveckla multinormplagg inom PPE utan PFAS. Under 2023 utvecklade vi våra första PFAS-fria PPE-plagg med certifieringen EN 13034. För att stödja utfasningen av PFAS i vår bransch deltar vi i miljöorganisationen ChemSecs initiativ No to PFAS, vilket syftar till att fasa ut produktionen av de här kemikalierna. ​​​​​​​

Minska användningen av PFAS

Fristads arbetar aktivt med att fasa ut PFAS i produktionen, dock används PFAS fortfarande i vissa produkter där det krävs för att uppnå korrekt certifierings- och skyddsnivå för slutanvändarna. Hittills har vi fasat ut PFAS i alla våra material förutom vissa PPE-material inom kategorierna Flame/Flamestat. Vi arbetar aktivt med en utfasningsplan för PPE och på att utveckla multinormplagg inom PPE utan PFAS. Under 2023 utvecklade vi våra första PFAS-fria PPE-plagg med certifieringen EN 13034. För att stödja utfasningen av PFAS i vår bransch deltar vi i miljöorganisationen ChemSecs initiativ No to PFAS, vilket syftar till att fasa ut produktionen av de här kemikalierna. ​​​​​​​

Program för kontroll av kemikalier

Tillsammans med vår partner SGS leder vi ett program för kontroll av kemikalier som utbildar våra leverantörer i kemikaliehantering. Vi testar också kontinuerligt material och produkter från våra partners fabriker. Programmet, som lanserades 2016, är vårt sätt att ta ansvar för att skapa medvetenhet bland våra leverantörer och hjälpa till att utbilda dem inom kemikaliehantering, allt för att de ska få en ökad transparens i sin egen tillverkningskedja. Tester av råmaterialet i vårt bassortiment och färdiga produkter genomförs kontinuerligt och testresultaten granskas.​​​​​​​

mer innehåll för dig:

Material

Vi väljer noggrant ut material och tyg till våra arbetskläder baserat på det färdiga plaggets prestanda, slitstyrka och miljöpåverkan.
​​​​​​​


Läs mer >

Företagscertifikat

På Fristads är vi stolta över våra certifikat och vi visar gärna upp bevis på att våra arbetskläder är certifierade som säkra och möter branschens strikta krav.

Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >