Kemikalier

Ansvarsfull kemikalieanvändning

I textilindustrin används kemikalier för att bearbeta råmaterial och tillsätts till färdiga produkter för att ge plaggen speciella funktioner och egenskaper för att möta visa certifieringskrav. Vi har stor kunskap om kemikalier och har ambitionen att minska potentiellt skadliga ämnen i våra plagg. Självklart följer kemikalienivåerna i våra plagg alltid EU:s regelverk och ofta är de lägre än vad som krävs. Det är ett resultat av vår egen ambition att minska potentiellt skadliga kemikalier i våra plagg, samtidigt som det finns en ökad efterfrågan på marknaden när det gäller smart kemikalieanvändning. Vi arbetar aktivt med användningen av kemikalier genom vårt sociala och miljömässiga efterlevnadsprogram samt genom ett specifikt program för kontroll av kemikalier, vår Restricted Substances List (RSL).​​​​​​​

Fristads lista över förbjudna ämnen

Alla leverantörer och fabriker som är involverade i tillverkningen av våra produkter underteckna vår Restricted Substances List (RSL). Vår lista över förbjudna ämnen uppdateras två gånger om året baserat på riktlinjer för kemikalier från vår partner RISE, Sveriges statliga forskningsinstitut. Listan återspeglar den senaste harmoniserade EU-lagstiftningen, som omfattar REACH, POPs-förordningen, biocidförordningen och produktsäkerhetsregler. Vi säkerställer också efterlevnad av kandidatförteckningen över SVHC-ämnen (särskilt farliga ämnen).

OEKO-TEX®-certifierade i 25 år​​​​​​​

Vi har arbetat med OEKO-TEX®-certifiering sedan 1997 och i slutet av 2022 var 95% av våra katalogprodukter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det innebär att vi är på god väg att nå vårt mål att ha 98% certifierade produkter år 2025. Vi certifierar våra produkter på plaggnivå. Det betyder att plaggets alla beståndsdelar, inklusive tråd, knappar och andra delar, har testats för skadliga ämnen och konstaterats ofarliga för människors hälsa. Under 2022 fick vi för 25:e gången ett förnyat certifikat Ö 97-055 enligt Standard 100 by OEKO-TEX®, Appendix 4, Produktklass II.

OEKO-TEX®-certifierade i 25 år​​​​​​​

Vi har arbetat med OEKO-TEX®-certifiering sedan 1997 och i slutet av 2022 var 95% av våra katalogprodukter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det innebär att vi är på god väg att nå vårt mål att ha 98% certifierade produkter år 2025. Vi certifierar våra produkter på plaggnivå. Det betyder att plaggets alla beståndsdelar, inklusive tråd, knappar och andra delar, har testats för skadliga ämnen och konstaterats ofarliga för människors hälsa. Under 2022 fick vi för 25:e gången ett förnyat certifikat Ö 97-055 enligt Standard 100 by OEKO-TEX®, Appendix 4, Produktklass II.​​​​​​​

95% av våra plagg är OEKO-TEX®-certifierade

Vi har arbetat med OEKO-TEX®-certifiering sedan 1997 och i slutet av 2022 var 95% av våra katalogprodukter certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100. Det innebär att vi är på god väg att nå vårt mål att ha 98% certifierade produkter år 2025. Vi certifierar våra produkter på plaggnivå. Det betyder att plaggets alla beståndsdelar, inklusive tråd, knappar och andra delar, har testats för skadliga ämnen och konstaterats ofarliga för människors hälsa. Under 2022 fick vi för 25:e gången ett förnyat certifikat Ö 97-055 enligt Standard 100 by OEKO-TEX®, Appendix 4, Produktklass II.​​​​​​​

Minska användningen av PFAS

Fristads arbetar aktivt med att fasa ut PFAS i produktionen, dock används PFAS fortfarande i vissa produkter där det krävs för att uppnå korrekt certifierings- och skyddsnivå för slutanvändarna. Under 2022 fasade vi ut PFAS i alla våra material, förutom vissa PPE-material i kategorierna varsel och Flam/Flamestat. Vi började också arbeta på en utfasningsplan för PPE, ett arbete som kommer att fortsätta under 2023. För att stödja utfasningen av PFAS i vår bransch är Fristads med i ett program som initierats av RISE, POPFREE Industry. Vi är också med i miljöorganisationen ChemSecs initiativ PFAS Movement, vilket har som mål att fasa ut produktionen av de här kemikalierna.​​​​​​​

Minska användningen av PFAS

Fristads arbetar aktivt med att fasa ut PFAS i produktionen, dock används PFAS fortfarande i vissa produkter där det krävs för att uppnå korrekt certifierings- och skyddsnivå för slutanvändarna. Under 2022 fasade vi ut PFAS i alla våra material, förutom vissa PPE-material i kategorierna varsel och Flam/Flamestat. Vi började också arbeta på en utfasningsplan för PPE, ett arbete som kommer att fortsätta under 2023. För att stödja utfasningen av PFAS i vår bransch är Fristads med i ett program som initierats av RISE, POPFREE Industry. Vi är också med i miljöorganisationen ChemSecs initiativ PFAS Movement, vilket har som mål att fasa ut produktionen av de här kemikalierna.​​​​​​​

Program för kontroll av kemikalier

Tillsammans med vår partner SGS leder vi ett program för kontroll av kemikalier som utbildar våra leverantörer i kemikaliehantering. Vi testar också kontinuerligt material och produkter från våra partners fabriker. Programmet, som lanserades 2016, är vårt sätt att ta ansvar för att skapa medvetenhet bland våra leverantörer och hjälpa till att utbilda dem inom kemikaliehantering, allt för att de ska få en ökad transparens i sin egen tillverkningskedja. Tester av råmaterialet i vårt bassortiment och färdiga produkter genomförs kontinuerligt och testresultaten granskas.​​​​​​​

mer innehåll för dig:

Material

Vi väljer noggrant ut material och tyg till våra arbetskläder baserat på det färdiga plaggets prestanda, slitstyrka och miljöpåverkan.
​​​​​​​


Läs mer >

Företagscertifikat

På Fristads är vi stolta över våra certifikat och vi visar gärna upp bevis på att våra arbetskläder är certifierade som säkra och möter branschens strikta krav.

Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >