FN-mål

FN-målen som vägleder oss

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta vetenskapligt baserade mål som är i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Målen kommer att hjälpa oss att fokusera ännu mer på de områden där vi har mest att bidra med. Tre av de 17 globala målen är särskilt relevanta för oss. Dessa är Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna samt Genomförande och globalt partnerskap

Hållbar konsumtion och produktion

Konsumtion och produktion är nära knutna till varandra och båda har en stor inverkan på miljön. För oss är det viktigt att åstadkomma en mer ansvarsfull produktion från ett brett perspektiv som börjar med beslut om vilka produkter som ska utvecklas och hur plaggen ska designas. Med det sagt är det lika viktigt för oss att våra arbetskläder håller i längden, eftersom arbetskläder i hög kvalitet kan användas längre och leder till att färre plagg behöver produceras.

Hållbar konsumtion och produktion

Konsumtion och produktion är nära knutna till varandra och båda har en stor inverkan på miljön. För oss är det viktigt att åstadkomma en mer ansvarsfull produktion från ett brett perspektiv som börjar med beslut om vilka produkter som ska utvecklas och hur plaggen ska designas. Med det sagt är det lika viktigt för oss att våra arbetskläder håller i längden, eftersom arbetskläder i hög kvalitet kan användas längre och leder till att färre plagg behöver produceras.

Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna börjar märkas runt om i världen. Med tanke på att vi har verksamhet i stora delar av världen har vi ett ansvar att agera på ett sätt som minimerar vår inverkan på klimatet. Genom att kontinuerligt utvärdera våra produkter, produktion, processer och logistik, samt alltid leta efter alternativ med det lägsta klimatavtrycket, kan vi minska utsläppen och säkerställa en mer hållbar verksamhet.

climate_compensation
climate_compensation

Bekämpa klimatförändringarna ​​​​​​​

Klimatförändringarna börjar märkas runt om i världen. Med tanke på att vi har verksamhet i stora delar av världen har vi ett ansvar att agera på ett sätt som minimerar vår inverkan på klimatet. Genom att kontinuerligt utvärdera våra produkter, produktion, processer och logistik, samt alltid leta efter alternativ med det lägsta klimatavtrycket, kan vi minska utsläppen och säkerställa en mer hållbar verksamhet. ​​​​​​​

Genomförande och globalt partnerskap

Vi tror att samarbete är nyckeln till att få till en större förändring. Vi satsar därför mycket på att arbeta tillsammans med kollegor – både inom branschen men även inom forskningsområdet. Vi har varit en del av Kemikaliegruppen, som leds av forskningsinstitutet RISE, sedan 2007, där vi arbetar med att hitta alternativ till miljöfarliga kemikalier i produkter och processer. Vi är också medlemmar i Swedish Textile Initiative for Climate Action, som hjälper oss att rapportera vårt klimatavtryck varje år.

Genomförande och globalt partnerskap

Vi tror att samarbete är nyckeln till att få till en större förändring. Vi satsar därför mycket på att arbeta tillsammans med kollegor – både inom branschen men även inom forskningsområdet. Vi har varit en del av Kemikaliegruppen, som leds av forskningsinstitutet RISE, sedan 2007, där vi arbetar med att hitta alternativ till miljöfarliga kemikalier i produkter och processer. Vi är också medlemmar i Swedish Textile Initiative for Climate Action, som hjälper oss att rapportera vårt klimatavtryck varje år.​​​​​​​

Mer innehåll för dig:

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.​​​​​​​

Läs mer >

Socialt ansvar

Alla har rätt till goda arbetsförhållanden. Vi strävar efter att vårt företag alltid ska ha en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet.

Läs mer >

STICA

Sedan 2018 har Fristads kartlagt utsläppen av växthusgaser som medlem av STICA – ett gemensamt klimatinitiativ för svenska textilföretag.​​​​​​​

Läs mer >