FN-mål

FN-målen som vägleder oss

Fristads långsiktiga hållbarhetsarbete är baserat på FN:s mål för hållbar utveckling och de 10 principerna om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption i FN:s Global Compact. Vårt mål är att minimera vår verksamhets negativa effekter på samhället och maximera de positiva effekterna. Vi är övertygade om att det här åtagandet ger ett mervärde till våra kunder, anställda, affärspartners, intressenter i vår leveranskedja och –  inte minst – miljön.

Hållbar konsumtion och produktion

Konsumtion och produktion är nära knutna till varandra och båda har en stor inverkan på miljön. För oss är det viktigt att åstadkomma en mer ansvarsfull produktion från ett brett perspektiv som börjar med beslut om vilka produkter som ska utvecklas och hur plaggen ska designas. Vi ökar kontinuerligt antalet miljödeklarerade produkter i vårt sortiment och ersätter material med mer hållbara alternativ. Samtidigt kompromissar vi aldrig med kvaliteten. Våra produkter är gjorda för att hålla, vilket innebär att färre plagg behöver produceras i längden.​​​​​​​

Hållbar konsumtion och produktion

Konsumtion och produktion är nära knutna till varandra och båda har en stor inverkan på miljön. För oss är det viktigt att åstadkomma en mer ansvarsfull produktion från ett brett perspektiv som börjar med beslut om vilka produkter som ska utvecklas och hur plaggen ska designas. Vi ökar kontinuerligt antalet miljödeklarerade produkter i vårt sortiment och ersätter material med mer hållbara alternativ. Samtidigt kompromissar vi aldrig med kvaliteten. Våra produkter är gjorda för att hålla, vilket innebär att färre plagg behöver produceras i längden.​​​​​​​

Bekämpa klimatförändringarna

Vi ser det som vårt ansvar att se till att vi agerar för att minimera vår påverkan på klimatet och har åtagit oss att minska våra utsläpp med 50% till 2030. För att nå det här målet har vi satt upp tydliga KPI:er för varje avdelning inom Fristads, Kansas och Leijona, och engagerat våra anställda i processen. Genom att kontinuerligt utvärdera våra produkter, produktion, processer och logistik, samt alltid leta efter alternativ med det lägsta klimatavtrycket, kan vi minska utsläppen och säkerställa en mer hållbar verksamhet.​​​​​​​

climate_compensation
climate_compensation

Bekämpa klimatförändringarna ​​​​​​​

Vi ser det som vårt ansvar att se till att vi agerar för att minimera vår påverkan på klimatet och har åtagit oss att minska våra utsläpp med 50% till 2030. För att nå det här målet har vi satt upp tydliga KPI:er för varje avdelning inom Fristads, Kansas och Leijona, och engagerat våra anställda i processen. Genom att kontinuerligt utvärdera våra produkter, produktion, processer och logistik, samt alltid leta efter alternativ med det lägsta klimatavtrycket, kan vi minska utsläppen och säkerställa en mer hållbar verksamhet.​​​​​​​

Genomförande och globalt partnerskap

Vi tror att vi kan uppnå större förändring genom att samarbeta med andra och strävar efter att arbeta med partners både i den offentliga och privata sektorn. Till exempel deltar vi i ett samarbetesprojekt med syfte att utveckla mer hållbara processer för textilinfärgning. Vi är också aktiva medlemmar i STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) och PFAS movement, som har som mål att hitta bättre alternativ till PFAS. Under 2022 blev vi även medlemmar i B.A.U.M. e.v., ett nätverk som syftar till att utveckla hållbara affärsmetoder i Europa.  ​​​​​​​

Genomförande och globalt partnerskap

Vi tror att vi kan uppnå större förändring genom att samarbeta med andra och strävar efter att arbeta med partners både i den offentliga och privata sektorn. Till exempel deltar vi i ett samarbetesprojekt med syfte att utveckla mer hållbara processer för textilinfärgning. Vi är också aktiva medlemmar i STICA (Swedish Textile Initiative for Climate Action) och PFAS movement, som har som mål att hitta bättre alternativ till PFAS. Under 2022 blev vi även medlemmar i B.A.U.M. e.v., ett nätverk som syftar till att utveckla hållbara affärsmetoder i Europa.  ​​​​​​​

Mer innehåll för dig:

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.​​​​​​​
​​​​​​​

Läs mer >

Socialt ansvar

Alla har rätt till goda arbetsförhållanden. Vi strävar efter att vårt företag alltid ska ha en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet.
​​​​​​​

Läs mer >

Spåra utsläppen

Sedan 2018 har Fristads kartlagt sina utsläpp av växthusgaser, med målet att minska vårt totala koldioxidavtryck med 50% till 2030.

​​​​​​​

Läs mer >