Hållbarhetsstrategi

Vi behöver förändra branschen nu

De senaste tio åren har textilindustrin kommit med många bra initiativ som syftar till att påbörja omställningen till en mer hållbar produktion. Men det sker inte tillräckligt snabbt. Vi behöver agera nu – hitta mer resurseffektiva lösningar, anpassa vårt beteende och hur vi konsumerar produkter.
​​​​​​​
Behovet av förändring gäller även arbetsklädesbranschen. Även om våra produkter håller längre och har en mer tidlös design, behöver vi öka takten på omställningen av vår verksamhet. På Fristads vill vi leda förändringen genom att stötta och utmana våra kunder att agera mer hållbart, och därmed bidra till utvecklingen av en genuint hållbar bransch.

VD:n har ordet

De globala klimatförändringarna och miljöförstöringen är vår tids stora utmaningar och textilindustrin behöver ta sitt ansvar för att skydda miljön. På Fristads är vi fast beslutna att minska vårt miljöavtryck, från att vi designar ett plagg tills det är uttjänt. Vi har satt ett ambitiöst mål om att minska våra utsläpp av växthusgaser med 50% senast 2030 och vi vill leda förändringen inom klädindustrin.

Ett viktigt steg i det här arbetet är utvecklingen av vår banbrytande miljövarudeklaration (EPD) för kläder. Genom att utveckla EPD:n har vi skapat en ny standard för hållbara arbetskläder, som innebär att miljöavtrycket från våra plagg mäts och vi bidrar till större transparens i branschen. Det här är helt avgörande för framtiden – för att kunna förändra måste vi ha kalla fakta.

Anders Hülse
VD Fristads, Kansas & Leijona

VD:n har ordet

De globala klimatförändringarna och miljöförstöringen är vår tids stora utmaningar och textilindustrin behöver ta sitt ansvar för att skydda miljön. På Fristads är vi fast beslutna att minska vårt miljöavtryck, från att vi designar ett plagg tills det är uttjänt. Vi har satt ett ambitiöst mål om att minska våra utsläpp av växthusgaser med 50% senast 2030 och vi vill leda förändringen inom klädindustrin.

Ett viktigt steg i det här arbetet är utvecklingen av vår banbrytande miljövarudeklaration (EPD) för kläder. Genom att utveckla EPD:n har vi skapat en ny standard för hållbara arbetskläder, som innebär att miljöavtrycket från våra plagg mäts och vi bidrar till större transparens i branschen. Det här är helt avgörande för framtiden – för att kunna förändra måste vi ha kalla fakta.

Anders Hülse
VD Fristads, Kansas & Leijona

Viktiga fokusområden 2025

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden som täcker de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Inom varje område kommer vi att utmana det traditionella sättet att producera arbetskläder på och jobba målmedvetet med att hitta mer effektiva sätt att designa, utveckla och tillverka våra produkter.​​​​​​​

MÄNNISKOR
Engagerade anställda och partners
Ur det sociala perspektivet fokuserar vi på att ta gemensamt ansvar för att se till att vårt företag har en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet. Viktiga frågor är rättvisa jobb, etik, hälsa, jobbnöjdhet och mångfald. Här har vi gjort två långsiktiga åtaganden: Agera i enlighet med vår uppförandekod och säkerställa att alla som jobbar för oss har bra arbetsförhållanden.

MILJÖ
Hållbart sortiment & verksamhet
Vi arbetar målmedvetet med att utveckla produkter som tillverkas på ett hållbart sätt för att minska vårt miljöavtryck. De viktigaste frågorna från det här perspektivet är utsläpp, resursanvändning, råmaterial, färgningsmetoder, kemikalier, plastanvändning, cirkularitet och transport & resor. Våra långsiktiga åtaganden för miljöaspekten är att börja använda ett cirkulärt tankesätt genom hela produktionsprocessen och minska våra utsläpp av växthusgaser med 50% senast 2030.


EKONOMI
Pålitlig partner
​​​​​​​
Ur det ekonomiska perspektivet på hållbarhet fokuserar vi på att göra det lätt för våra kunder och underleverantörer att göra bättre val genom att vara kunniga i hållbarhetsfrågor. Därför ligger vårt fokus på att förbättra vår kunskap och kommunikation inom hållbarhetsområdet. Våra långsiktiga åtaganden är att bli arbetsklädesbranschens experter på hållbarhet och att hjälpa våra kunder och leverantörer att nå sina hållbarhetsmål.


Mer innehåll för dig:

FN:s mål

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta mål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer >

STICA

Sedan 2018 har Fristads kartlagt utsläppen av växthusgaser som medlem av STICA – ett gemensamt klimatinitiativ för svenska textilföretag.​​​​​​​

Läs mer >

Våra initiativ

För att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till har vi gjort flera insatser för att stödja en hållbar utveckling

Läs mer >