Hållbarhetsstrategi

Vårt jobb tar aldrig slut.​​​​​​​

Vi är mycket medvetna om att klädproduktion, precis som de flesta mänskliga aktiviteter, tär på miljön och vi är fast beslutna att minska vår påverkan, utan att kompromissa med kvaliteten på våra plagg. Att alltid respektera planeten är därför ett av våra strategiska mål, vilket innebär att det genomsyrar hela vår organisation. Varje avdelning på Fristads, Kansas och Leijona har tydliga hållbarhetsmål och arbetar tillsammans för att minska våra utsläpp och sluta cirkeln på vår produktion. Som företag har vi åtagit oss att värna om miljön för både nuvarande och kommande generationer. Vi tror inte att det här arbetet någonsin kommer att bli helt klart. Men vi kan försäkra er om att vi varje dag arbetar för att göra vårt miljöavtryck mindre i morgon än det är idag.

– Petra Öberg Gustafsson Managing Director Fristads

Viktiga fokusområden 2025

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden som täcker de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Inom varje område kommer vi att utmana det traditionella sättet att producera arbetskläder på och jobba målmedvetet med att hitta mer effektiva sätt att designa, utveckla och tillverka våra produkter

MÄNNISKOR
Engagerade anställda och partners
Ur det sociala perspektivet fokuserar vi på att ta gemensamt ansvar för att se till att vårt företag har en positiv social inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet. Viktiga frågor är rättvisa jobb, etik, hälsa, jobbnöjdhet och mångfald. Här har vi gjort två långsiktiga åtaganden: Agera i enlighet med vår uppförandekod och säkerställa att alla som jobbar för oss har goda arbetsförhållanden.

MILJÖ
Hållbart sortiment & verksamhet
Vi arbetar målmedvetet med att utveckla produkter som tillverkas på ett hållbart sätt för att minska vårt miljöavtryck. De viktigaste frågorna från det här perspektivet är utsläpp, resursanvändning, råmaterial, färgningsmetoder, kemikalier, plastanvändning, cirkularitet och transport & resor. Våra långsiktiga åtaganden för miljöaspekten är att börja använda ett cirkulärt tankesätt genom hela produktionsprocessen och minska våra utsläpp av växthusgaser med 50% senast 2030.


EKONOMI
Pålitlig partner
​​​​​​​En lönsam verksamhet är central för att ligga i framkant av den innovation och utveckling som behövs för att leda branschen inom hållbarhet. Ur det ekonomiska perspektivet på hållbarhet fokuserar vi på att göra det lätt för våra kunder och underleverantörer att göra bättre val genom att vara kunniga i hållbarhetsfrågor. Vårt långsiktiga åtaganden är at tatt bli arbetsklädesbranschens exporter på hållbarhet och att hjälpa våra kunder och leverantörer uppfylla sina hållbarhetsmål.


Mer innehåll för dig:

FN:s mål

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta mål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.
​​​​​​​

Läs mer >

Spåra utsläppen

Sedan 2018 har Fristads kartlagt sina utsläpp av växthusgaser, med målet att minska vårt totala koldioxidavtryck med 50% till 2030.

​​​​​​​

Läs mer >

Våra initiativ

För att minska den miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till har vi gjort flera insatser för att stödja en hållbar utveckling
​​​​​​​


Läs mer >