socialt ansvar

Alla har rätt till goda arbetsförhållanden

Vi strävar efter att vårt företag alltid ska ha en positiv inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet. I takt med att företaget fortsätter att växa får vi ett ökat ansvar för hur vi interagerar med omvärlden, både som företag och som enskilda medarbetare. Allt vi gör följer de regler som branschen omfattas av och är baserat på ett antal principer och riktlinjer som är unika för vår verksamhet. Det här regelverket sätter en struktur för, och styr alla våra aktiviteter för att säkerställa att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Social efterlevnad

Vi förstår att vårt företag påverkar miljömässiga och sociala aspekter som ligger utanför vår direkta verksamhet och vi arbetar med leverantörer som delar våra värderingar.
Läs mer >

Långsiktiga leverantörersrelationer

Högkvalitativa produkter och långsiktiga partnerskap går hand i hand. Våra leverantörer är noggrant granskade för att säkerställa att de möter våra krav.
​​​​​​​
Läs mer >

Kvalitetskontroll i Asien

På vårt kontor i Hongkong arbetar experter från hela världen tillsammans för att förbättra verksamheten och kvaliteten på produkterna, samt säkerställa goda arbetsförhållanden.
​​​​​​​ Läs mer >

Vår egen produktion

Stritex, vår fabrik i Ukraina, har varit verksam i 70 år. Sedan 2001 producerar fabriken högkvalitativa arbetskläder och flamskyddade produkter för Fristads.
​​​​​​​
​​​​​​​Läs mer >

Mer innehåll för dig:

FN:s mål

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta mål som ligger i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.
​​​​​​​

Läs mer >

Företagscertifikat

På Fristads är vi stolta över våra certifikat och vi visar gärna upp bevis på att våra arbetskläder är certifierade som säkra och möter branschens strikta krav.
​​​​​​​

Läs mer >

Styrning

Vårt agerande baseras på ett antal policyer och uppförandekoder som är unika för vår verksamhet och som säkerställer att vi agerar på ett ansvarsfullt sätt.
​​​​​​​
Läs mer >