Spåra våra utsläpp

Spåra och minska vårt koldioxidavtryck 

Sedan 2018 har Fristads kartlagt sina utsläpp av växthusgaser som medlem av STICA, Swedish Textile Initiative for Climate Action. Vårt mål är att minska vårt totala koldioxidavtryck med 50% till 2030.

Scope 1
Avser utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, såsom fordon och anläggningar.

Scope 2
Avser utsläpp från inköpt och förbrukad el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3
Avser utsläpp från externa resurstillgångar, såsom köpta varor och tjänster.

Kommentar till reslutatet


Scope 1 & 2
Under 2022 uppgick Fristads utsläpp av CO2-ekvivalenter i Scope 1 och 2 till 2 054 ton, vilket är en minskning med 59% jämfört med referensåret 2018. Minskningen har flera orsaker, varav det som har haft störst påverkan var klimatkompensation genom Hultafors Group. Även om vi redan har överträffat vårt mål att minska utsläppen med 50% till 2030, kommer vi att fortsätta vårt arbete med att minska klimatpåverkan av vår egen verksamhet, främst genom kontinuerlig minskning av bränsle och elförbrukning i våra egna anläggningar.  ​​​​​​​

Scope 3
Under 2022 uppgick Fristads utsläpp av CO2-ekvivalenter i Scope 3 till 77 849 ton, vilket motsvarar en ökning med 24% jämfört med referensåret 2019. Den här ökningen beror till stor del på den uppbyggnad av vårt säkerhetslager som gjordes som svar på störningarna i de globala leveranskedjorna efter Covid-19-pandemin. Positivt är att vi ökade andelen produkter med miljövarudeklaration, samt produkter gjorda av mer hållbara material. Tack vare ökad stabilitet i våra leveranskedjor kunde vi också minska andelen flygtransporter från 13% 2021 till 5,9% 2022. Den överlägset största minskningen gjordes under tredje och fjärde kvartalet, då flygtransporterna låg under vårt strategiska mål på <2 % av de totala transporterna.

Kommentar till reslutatet

2021 släppte Fristads ut totalt 1 182 ton CO2-ekvivalenter i scope 1 och 2, vilka fokuserar på utsläpp från vår egen verksamhet. Detta var en minskning från 1 954 ton CO2 2018, det vill säga en minskning med 39,5%.
Minskningen beror på en halvering av utsläpp från elanvändning och att mer el kommer från klimatneutrala källor. Resultatet speglar också att utsläppen och energianvändningen per område båda har minskat betydligt sedan 2018. En annan aspekt som bidrog till minskningen är flytten till ett mindre kontor och lager i Borås 2019.

Utsläppen från bränsleförbrukning för vår egen värmeproduktion och uppvärmning har också minskat med 60% respektive 27% sedan 2018. Dock har utsläppen från företagsbilar ökat med 25%, vilket beror på att företaget växer och expanderar på nya marknader.
För scope 3 har Fristads utsläpp minskat med 2% sedan referensåret 2019. Den relativt sett lilla sänkningen kan framförallt förklaras med två faktorer till följd av Covid-19-pandemin: fler transporter gjordes med flyg under 2021 och vi tog också hem stora mängder produkter för att utöka vårt lager och säkra kundordrar.

Nästa steg för att minska våra utsläpp

Eftersom 99% av våra utsläpp kan härledas till köpta varor och tjänster kommer vårt framtida hållbarhetsarbete framförallt fokusera på att förbättra våra siffror i Scope 3. Detta är några av de steg som vi började ta 2022 och fortsätter att arbeta med under 2023 för att säkerställa att vi är på rätt väg för att nå vårt mål:

  • Optimera vårt sortiment för att minska andelen som går långsamt eller säljer i små volymer.
  • Kontinuerligt ersätta konventionella material i våra produkter med fler hållbara alternativ, till exempel återvunnen polyester och Lyocell.
  • Minska antalet material och olika varianter av detaljer som vi producerar och har i lager.
  • Utveckla våra digitala system för att förbättra vår förmåga att upptäcka och svara på ändrade köpmönster. .
  • Minska antalet leverantörer för att underlätta miljöarbetet i vår produktion och optimera leveranserna.

Hålla koll på framstegen med Worldfavor

Ända sedan Fristads, Kansas och Leijona blev en del av Hultafors Group 2021 har vi använt Worldfavors plattform för hållbarhetsledning. Detta onlineverktyg gör det möjligt för oss att samla in data om social och miljömässig hållbarhet från såväl vår egen verksamhet som våra leverantörer. Datan hjälper oss att se och analysera våra framsteg när vi fortsätter vårt arbete för att minska vårt klimatavtryck med 50 % till 2030.

Mer innehåll för dig:

Hållbarhetsrapport

På Fristads brinner vi för hållbarhet och det är ledstjärnan i allt vi gör. Läs om våra åtgärder och projekt under 2022 och få de senaste siffrorna.​​​​​​​​​​​​​​

Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.
​​​​​​​

Läs mer >