Spåra våra utsläpp

Spåra och minska vårt koldioxidavtryck 

På Fristads är vi fast beslutna att agera mot de globala klimatförändringarna och vårt mål är att minska våra utsläpp av CO2 med 50% senast 2030. För att kunna minska våra utsläpp måste vi förstå var de uppstår och basera vårt agerande på faktiska data. Vi mäter klimatpåverkan genom hela vår värdekedja med hjälp av de standarder som definieras i GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) och rapporterar våra utsläpp i tre scopes.

Scope 1
Avser utsläpp från ägda eller kontrollerade källor, såsom fordon och anläggningar.

Scope 2
Avser utsläpp från inköpt och förbrukad el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Scope 3
Avser utsläpp från externa resurstillgångar, såsom köpta varor och tjänster.

Nytt basår och metodik 

2023 gick vår ägare Hultafors Group med i Science Based Targets initiative, vilket ledde till att vi var tvungna att byta basår för alla scopen till 2022 (tidigare 2018 för Scope 1 och 2, och 2019 för Scope 3)

Vi har också ändrat metodiken för datainsamlingen, vilket innebär att vi har ökat andelen egna beräkningar som används i stället för schablonsiffror och snittsiffror för branschen som tidigare. Genom att samla in faktiska data från våra leverantörer som en del i utvecklingen av en miljövarudeklaration (EPD) för kläder, kan vi få mer exakta siffror för våra utsläpp. De nya uppgifterna visar att klimatpåverkan från vår produktion är lägre än tidigare antaget.

Kommentar till reslutatet


Scope 1 & 2
Under 2023 uppgick Fristads utsläpp av CO2 i Scope 1 och 2 till totalt 817 ton, vilket är en minskning med 5% jämfört med basåret 2022. Den relativt blygsamma totala minskningen av utsläpp i Scope 1 och 2 kan spåras till vår förändring av basår, från 2018 till 2022, eftersom den betydande minskning som skedde under denna period inte återspeglas i de nuvarande resultaten. Innan ändringen av basår hade vi redan överträffat vårt mål att minska CO2-utsläppen i Scope 1 och 2 med 50% fram till 2030, delvis på grund av klimatkompensation genom Hultafors Group.

Scope 3
Under 2023 släppte Fristads ut 28 452 ton CO2 i Scope 3, vilket motsvarar en minskning med 47% jämfört med basåret 2022. Två huvudfaktorer kan förklara den betydande minskningen i Scope 3: Vi köpte färre produkter och minskade utsläppen per produkt med 18%. Ungefär en tredjedel av minskningen i Scope 3 kan förklaras med att färre produkter köptes in under 2023 eftersom vi balanserade våra lager efter en stor lageruppbyggnad 2022. Minskningen av utsläpp per producerad produkt är ett direkt resultat av vårt pågående arbete med att övergå till mer hållbara material i våra produkter och öka andelen produkter med en miljövarudeklaration (EPD) i vårt sortiment.

Nästa steg för att minska våra utsläpp

Metodbytet och balanseringen av vårt lager har tagit oss mycket nära vårt mål att minska våra CO2-utsläpp med 50% till 2030 i förtid, men vi ser inte vårt uppdrag som slutfört för det. Eftersom 97% av våra utsläpp sker i Scope 3, är det framförallt här vi fokuserar vårt arbete. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att minska klimatpåverkan från indirekta utsläpp i vår värdekedja genom att:
​​​​​​​

  • Öka andelen EPD-produkter med mindre miljöavtryck i vårt sortiment.
  • Ersätta konventionella material med mer hållbara alternativ, till exempel återvunnen polyester och Lyocell.
  • Öka samarbetet med våra leverantörer och ge stöd i deras övergång till förnybara energikällor, optimering av produktionsprocesser och minskad energiförbrukning.
  • Minska flygtransporterna ytterligare och gå över till mer High-Capacity Transports för våra vägransporter.
  • Införa ett hållbart serviceerbjudande för att säkerställa att de plagg vi producerar används till sin fulla potential och tas om hand på ett ansvarsfullt sätt när de är uttjänta.
Hålla koll på framstegen med Worldfavor

Ända sedan Fristads, Kansas och Leijona blev en del av Hultafors Group 2021 har vi använt Worldfavors plattform för hållbarhetsledning. Detta onlineverktyg gör det möjligt för oss att samla in data om social och miljömässig hållbarhet från såväl vår egen verksamhet som våra leverantörer. Datan hjälper oss att se och analysera våra framsteg när vi fortsätter vårt arbete för att minska vårt klimatavtryck med 50 % till 2030.

Mer innehåll för dig:

Hållbarhetsrapport

På Fristads brinner vi för hållbarhet och det är ledstjärnan i allt vi gör. Läs om våra aktiviteter och projekt i vår senaste hållbarhetsrapport.


Läs mer >

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >

Hållbara produkter

Att konkurrera med kvalitet i stället för pris har varit en viktig princip för Fristads från starten. För oss är tillverkningen av kvalitetsplagg grunden i hållbarhetsarbetet.
​​​​​​​

Läs mer >