Juridisk information

Registrerad ägare

Denna webbplats ägs av Fristads AB, Prognosgatan 24, 504 64 Borås, Sverige, globala varumärket Fristads Kansas.

Ändring på webbplatsen

Vi strävar efter att uppdatera webbplatsen regelbundet, och kan ändra innehållet när som helst. Om behov uppstår, kan vi avbryta tillgång till webbplatsen, eller stänga den på obestämd tid. Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt sortiment och förbehåller oss därför rätten att göra ändringar. Med reservation för färgavvikelser.


Länkning till webbplatsen

Du kan länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är lagligt och inte skadar vårt rykte eller dra nytta av det. Vår rekommendation är att länka till en undersida som innehåller relevant information. Skulle det inte finnas en undersida med passande information länka då till vår startsida. Du får inte skapa en länk på ett sådant sätt som antyder någon form av sammanslutning eller godkännande från vår sida om det inte finns.
Vi förbjuder uttryckligen länkar till webbplatser vars innehåll inte är lagliga (t.ex. barnpornografi, ny-nazism, terrorism).
Du får inte skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.
Webbplatsen får inte utformas på någon annan plats, inte heller kan du skapa en länk till någon del av webbplatsen än startsidan. Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillstånd till länkning utan föregående meddelande.


Tredje parts webbplatser

Fristads AB / varumärke Fristads Kansas accepterar inte något ansvar för någon tredje parts webbplatser som kan nås via webbsidan eller för förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. Fristads Kansas AB / varumärke Fristads Kansas varken rekommenderar eller godkänner innehållet på någon sådan webbplats och dessa länkar tillhandahålls endast i informationssyfte