Renrum

Filtret som skyddar omgivningen​​​​​​​

Människan är den största källan till partiklar i ett renrum. Beroende på hur mycket vi rör oss avger människans kropp ungefär mellan 100 000 och tiotals miljoner partiklar per minut. Arbetskläderna i renrummen ska fungera som ett filter som håller kvar de partiklar som användaren avger. Vår kollektion uppfyller kraven och ger hög komfort för arbete i renrum och andra kontrollerade miljöer såsom utrymmen för fordonslackering.

Vad är ett renrum?

Ett renrum är en miljö med en kontrollerad nivå av föroreningar såsom damm, luftburna mikrober, aerosol (gas med partiklar) och kemiska ångor. Nivån på föroreningarna är specificerat i antalet partiklar, som är större än 0,5 mikrometer (förkortas μm = en miljondels meter) per kubikmeter luft. Ett hårstrå är ca 100 mikro-meter (μm) så det är extremt små partiklar vi pratar om. För att ge ytterligare perspektiv så innehåller vanlig utomhusluft i stadsmiljö ca 35 000 000 partiklar som är större än 0,5 mikrometer (μm) medan ett renrum med ISO klass 3 får innehålla max 35 partiklar av samma storlek.

Vad är ett renrum?

Ett renrum är en miljö med en kontrollerad nivå av föroreningar såsom damm, luftburna mikrober, aerosol (gas med partiklar) och kemiska ångor. Nivån på föroreningarna är specificerat i antalet partiklar, som är större än 0,5 mikrometer (förkortas μm = en miljondels meter) per kubikmeter luft. Ett hårstrå är ca 100 mikro-meter (μm) så det är extremt små partiklar vi pratar om. För att ge ytterligare perspektiv så innehåller vanlig utomhusluft i stadsmiljö ca 35 000 000 partiklar som är större än 0,5 mikrometer (μm) medan ett renrum med ISO klass 3 får innehålla max 35 partiklar av samma storlek.

Varför behöver då ett renrum vara så rent och hur åstadkommer man det

Efter andra världskriget tog den tekniska utvecklingen en rasande fart, men det uppstod ganska snart problem. Flygplan kom ur kurs, datamaskiner tappade minnet, sjukhusinfektionerna ökade och biltrafiken stod tidvis stilla för att trafikljusen vägrade slå om från rött till grönt. Orsaken till detta upptäckte man var föroreningar som byggts in vid tillverkningen av den tekniska och medicinska utrustningen.
Ju mindre komponenter man försökte använda, desto värre blev problemet. De första renrummen byggdes på 1960-talet och med hjälp av ett konstant luftflöde som filtrerades genom sk HEPA-filter så lyckades man mycket effektivt sänka och kontrollera partikelnivåerna. Man skapade också standarder, som t ex US Federal Standard 209, för att säkerställa kvalitén.

Plaggrekommendationer

idre_fjall_fristads_airtech
idre_fjall_fristads_airtech2

Att hålla ett tomt rum rent är inte den största utmaningen

Problemen uppstår när man stoppar in utrustning och människor som ska hantera utrustningen i rummet. Människan avger hundratusentals partiklar i form av hudceller, mikroorganismer, hårstrån osv varje minut. Och ju mer vi rör oss desto mer avger vi. I praktiken innebär det att vi måste sätta ett filter runt människans kropp för att förhindra att partiklarna kommer ut i luften.

Fristads har tillverkat kläder för renrum sedan 1996.

fristads-bound-seam
fristads-bound-seam

Fristads "bound seam"​​​​​​​

Vår egen "bound seam" är en förfinad variant av vanlig "bound seam". Den är tätare eftersom bandkanten fungerar som en huva. Den är starkare eftersom dubbla stygnrader går genom sex lager tyg. Den är säkrare eftersom koltrådarna som är invävda i bandkanten ger god elektrostatisk avledning, även efter många tvättar.

Därför använder vi endast syntetiska fibrer​​​​​​​

Arbetskläder för renrum får inte avge partiklar eller fibrer. Bomull och andra naturmaterial spinns av korta fibrer som lätt lossnar och är därför olämpliga. Renrumskläder består av syntetfibrer – polyester av filamenttyp, d.v.s heldragen fiber.