Eget laboratorium

En unik produktutvecklingsprocess

Med vårt egna laboratorium i Borås, testas och kontrolleras materialegenskaper för råmaterial och plagg, vilket är en viktig del i vår produktutveckling. Några av de tester som genomförs är nötningshärdighet, riv- och draghållfasthet, pilling, färghärdigheter och dimensionsändring. Testerna utförs i konditionerad miljö och enligt internationella standarder på samma sätt som i de ackrediterade laboratorierna. Fristads sitter med i SIS arbetsgrupp för textil, vilket är det svenska forumet för utveckling och revidering av de internationella standarder vi använder oss av.

dragstyrka test fristads
Dragstyrka

Ett prov i form av en 5 cm bred tygremsa fästs i en dragprovare och belastas därefter tills den brister. Maxkraften under testförloppet mäts och redovisas i Newton.

rivstyrka test fristads
Rivstyrka

Ett prov klipps till i en form av en tvådimensionell byxa. Provbitens "ben" fästs åt var sitt håll i en dragprovare och belastas därefter så att tråd för tråd i tyget rivs av. Kraften per tråd mäts och medelvärdet redovisas i Newton.

nötningshärdighet prov fristads
Nötningshärdighet

Tygets härdighet mot nötning testas i en Martindale-maskin. Tygprover nöts mot en standardiserad ullväv. Vid bestämda intervall undersöks tygproverna i mikroskop tills två trådar på respektive prov har gått av. Resultatet anger antalet varv av nötning som tyget klarar.

Pilling härdighet, Martindale metoden

Tygprover gnids mot en standardiserad ullväv i en Martindale-maskin. Den pilling (noppbildning) som uppstår på provytan graderas mot en skala från 1 till 5.

Spraytest – motstånd mot ytvätning

Tygprov placeras i 45 graders vinkel i en "spray rating tester". Därefter sprayas en specificerad mängd vatten med konstant flöde över tyget. Vätningen av provet graderas mot en skala från 1 till 5.

Färghärdighet mot tvätt

Tygprov tvättas tillsammans med en multifiberremsa och stålkulor i en separat behållare i en Gyrowash. En multifiberremsa består av olika fiberslag och efter tvätt graderas avfärgningen mot de olika fiberslagen mot en skala från 1 till 5. Även färgändringen för det tvättade tygprovet graderas.