Miljödeklaration - EPD

En ny standard

Vår strävan efter att göra skillnad har lett oss in på nya, okända vägar. Vårt mest omfattande projekt hittills är utan tvekan det att ta fram en ny standard för att mäta ett plaggs totala miljöpåverkan, något vi var först i världen med att applicera på en klädkollektion. Miljövarudeklarationen (EPD) är ett verktyg som vägleder kunder, inköpare och ansvariga för offentlig upphandling att fatta mer insiktsfulla beslut och göra medvetna val för att minska sin miljöpåverkan.

Allt började med att vi ställde oss frågan om hur vi kan göra skillnad, på riktigt. Frågan riktades efterhand till det statliga forskningsinstitutet RISE, som vi i samarbete med har utvecklat standarden för att mäta ett plaggs totala miljöpåverkan genom hela dess livscykel, en så kallad  miljövarudeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration).
En EPD bygger på standarden ISO 14025, där de kallas ”EPD typ III”. En miljödeklaration av typ III skapas och registreras inom ramen för det internationella EPD®-systemet.

Allt började med att vi ställde oss frågan om hur vi kan göra skillnad, på riktigt. Frågan riktades efterhand till det statliga forskningsinstitutet RISE, som vi i samarbete med har utvecklat standarden för att mäta ett plaggs totala miljöpåverkan genom hela dess livscykel, en så kallad miljövarudeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration).
En EPD bygger på standarden ISO 14025, där de kallas ”EPD typ III”. En miljödeklaration av typ III skapas och registreras inom ramen för det internationella EPD®-systemet.

Världens första miljödeklarerade klädkollektion

Som en del i arbetet med att ta fram den nya standarden lanserade vi Fristads Green – världens första miljödeklarerade klädkollektion. Kollektionen baseras på ett helt nytt koncept där hela tillverkningskedjan genomsyras av miljötänk och innovativa lösningar för att lämna minsta möjliga avtryck på miljön. Vi började med en kollektion för hantverkare hösten 2019 och följde upp med plagg för service och industri i början av 2020. Under de kommande åren kommer vi att lansera plagg med EPD:er inom alla produktkategorier.

Lanseringen av EPD och Fristads Green

EPD-projektet tog nästan två år att slutföra och började med ett uppdrag från ledningsgruppen att utveckla en mer miljövänlig kollektion med arbetskläder. Vi kontaktade det statliga forskningsinstitutet RISE, för att rådgöra om det bästa sättet att ta sig an utmaningen och de kom med förslaget att utveckla en miljövarudeklaration eller EPD (Environmental Product Declaration) för kläder. EPD:er har länge använts inom andra produktområden som till exempel byggnadsmaterial, men Fristads är den första aktören som har anpassat standarden för klädesplagg.

Processen att anpassa standarden innebar att hela plaggets produktionskedja och livscykel granskades - från val av material, mängden material, färgningsprocess, vatten- och elförbrukning i fabriken till packning och transport av det färdiga plagget. Alla aspekter av plagget eller dess utveckling undersöktes.

Som en del av projektet lanserades dessutom en ny kollektion - Fristads Green. Detta innebar att vi fick utmana oss till att hitta en mer miljömedveten designprocess och produktion. Vi har också fått insikt om och bekräftelse på hur viktigt det är arbeta med rätt typ av råmaterial och processer eftersom det inte bara påverkar produktionen och kvaliteten av de färdiga produkterna, utan också plaggets inverkan på miljön.

EPD-rapporter för nedladdning

EPD är kort för Environmental Product Declaration och är ett oberoende, verifierat och registrerat dokument som visar transparent och jämförbar information om hur en produkt påverkar miljön under sin livscykel.
Alla EPD:er som är registrerade i det internationella EPD®-systemet finns tillgängliga och är gratis att ladda ner på www.environdec.com

MER INNEHÅLL FÖR DIG:

Vårt ansvar

Vi arbetar systematiskt med social och miljömässig efterlevnad.

Vårt hållbarhetslöfte

Vår hållbarhetsstrategi bidrar till förändring och inspirerar andra att följa.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om de hållbarhetsprojekt vi arbetade med under 2019.