VÄRLDENS FÖRSTA MILJÖDEKLARERADE
KLÄDKOLLEKTION - EPD

ETT FÖRSTA STEG FÖR ATT MINSKA PÅVERKAN PÅ MILJÖN

Tillverkningen och handeln med textilier är global och har stor påverkan på vår planet. Miljöpåverkan uppstår i hela tillverkningskedjan – från råmaterial till färdig produkt. Som marknadsledande vill vi på Fristads vara med och göra skillnad.

Fristads är först i världen med att redovisa och märka upp ett klädesplaggs totala inverkan på miljön – från val av material, till leverans av färdigt plagg. Vill vi vara med och bidra till positiv förändring och en större transparens när det gäller miljöpåverkan.

Som en del i detta arbete lanserar vi Fristads Green. Ett nytt koncept där hela tillverkningskedjan genomsyras av miljötänk och innovativa lösningar för att lämna minsta möjliga avtryck på miljön. Vi började med en kollektion för hantverkare hösten 2019, men vårt mål är att göra Green-konceptet till en del av varje produktsegment de kommande åren.


EPD - ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

EPD är en miljödeklaration som visar en produkts totala miljöpåverkan över hela dess livscykel. Fristads är världens första aktör som har gjort en EPD – miljödeklaration – på kläder. Vi har utvecklat en ny standard, för hur man mäter ett plaggs totala miljöpåverkan. En standard som ska kunna användas av hela textilbranschen. EPD:er används redan inom andra produktområden bl a byggmaterial, men Fristads är först med att göra det på plagg.

Fristads Green-produkter har en certifierad miljödeklaration (EPD), som ger information om miljöpåverkan, innehåll och återvinning, och som har kontrollerats och verifierats enligt kraven i det internationella EPD®-systemet. Mer information finns på environdec.com.
ETT FÖRSTA STEG  FÖR ATT MINSKA KLIMATAVTRYCKET

Tillverkningen och handeln med textilier är global och har stor påverkan på vår planet. Miljöpåverkan uppstår i hela tillverkningskedjan – från råmaterial till färdig produkt. Som marknadsledande vill vi på Fristads vara med och göra skillnad.

Fristads är först i världen med att redovisa och märka upp ett klädesplaggs totala inverkan på miljön – från val av material, till leverans av färdigt plagg. Vill vi vara med och bidra till positiv förändring och en större transparens när det gäller miljöpåverkan.

Som en del i detta arbete lanserar vi Fristads Green. Ett nytt koncept där hela tillverkningskedjan genomsyras av miljötänk och innovativa lösningar för att lämna minsta möjliga avtryck på miljön. Först ut är en kollektion för hantverkare hösten 2019.


EPD
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION
EPD är en miljödeklaration som visar en produkts totala miljöpåverkan över hela dess livscykel. Fristads är världens första aktör som har gjort en EPD – miljödeklaration – på kläder. Vi har utvecklat en ny standard, för hur man mäter ett plaggs totala miljöpåverkan. En standard som ska kunna användas av hela textilbranschen. EPD:er används redan inom andra produktområden bl a byggmaterial, men Fristads är först med att göra det på plagg.


EPD-Rapporter för nedladdning