Hållbar produktion

Hållbarhet är en ledstjärna i allt vi gör och genomsyrar hela vår produktion – från idéstadiet till färdig produkt.

Vi vill skapa produkter som inte bara håller över tid utan som även gör ett så litet avtryck på miljön som möjligt. Tack vare vår långa erfarenhet från att skapa arbetskläder har vi inte behövt starta från noll utan har kunnat ta tillvara på mycket av vår kunskap från alla delar i produktionen.

Ett exempel på vårt dedikerade arbete är att vi har kunnat tillverka materialen och plaggen hos våra redan etablerade fabriker, som vet hur högt vi värdesätter kvalitet och att alla som arbetar i vår produktion ska ha bra arbetsvillkor. Vi har även tagit tillvara på allt spill från produktionen och använt detta till att göra bonusprodukter.

Ett exempel på vårt dedikerade arbete är att vi har kunnat tillverka materialen och plaggen hos våra redan etablerade fabriker, som vet hur högt vi värdesätter kvalitet och att alla som arbetar i vår produktion ska ha bra arbetsvillkor. Vi har även tagit tillvara på allt spill från produktionen och använt detta till att göra bonusprodukter.

“Vi skapar produkter som ska hålla över tid och som gör ett så litet avtryck på miljön som möjligt.”

Social hållbarhet

Vi är medlemmar i amfori BSCI, The Business Social Compliance Initiative, ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ vars syfte är att stötta företag i att utveckla en socialt hållbar leverantörskedja.

Vårt gemensamma mål är att skapa etiskt bra arbetsvillkor för alla som arbetar i vår produktion. amfori BCSI arbetar enligt International Labour Organisations grundläggande konventioner samt UN Global Compact. Vår uppförandekod följer den som amfori BCSI har tagit fram.

Uppförandekoden är tillgänglig för alla arbetare för att informera om deras rättigheter. Dessutom finns det regler för säkra arbetarnas säkerhet och hälsa. Uppförandekoden sätter även standarden för en noll-tolerans mot barnarbete, mutor, tvingande arbete och bristfällig arbetsmiljö.

För att säkerställa att vi lever upp till de standarder som är satta genomförs regelbundet fabrikskontroller av tredjeparts-granskare. Avvikelser som upptäcks måste hanteras och följs upp av en ny inspektion.

Våra leverantörer

För oss är det viktigt att skapa långsiktiga affärsrelationer med våra leverantörer. Genom att göra det tror vi att vi uppnår bästa kvalitet och en hållbar produktion.

Plaggen som ingår i vår outdoor-kollektion tillverkas i samma fabriker som våra övriga kollektioner. Det innebär att vi har arbetat med fabrikerna under många år och har etablerat en produktion som både är effektiv och som lever upp till de krav vi ställer på social hållbarhet och kvalitet.

“PLATS FÖR ETT TILL "CITAT”
(Headline 48)

Spårbarhet

Vi arbetar med nominerade material, det vill säga att de är spårbara ner på tråd- och fibernivå. Det gör vi för att kunna säkerställa att våra produkter håller den kvalitet vi lovar.

Stica

Vi är sedan 2018 en av aktörerna i STICA, The Swedish Textile Initiative for Climate Action.

Syftet med STICA är att stödja den svenska mode- och textilindustrin i arbetet med att minska sin klimatpåverkan genom att skapa en plattform för samverkan, kunskapsdelning och ta fram gemensamma verktyg för arbetet. Initiativets vision är att Sveriges mode- och textilindustri ska leda vägen och vara klimatpositiv i god tid före år 2050.

Klimatkompensation

Vi är en del av en bransch som behöver förändras. Och det fort. Även om både branschen och vi som företag har tagit flera steg i rätt riktning mot att minska våra utsläpp så behöver vi göra mer.

Utöver vårt löpande förbättringsarbete för att minska våra CO2-utsläpp med 30% till 2030 så har vi därför valt att klimatkompensera för våra koldioxidutsläpp kopplade till vår outdoor-kollektion. Vi har valt att klimatkompensera genom FN-initiativet Climate Neutral NOW.

Så räknar vi ut vår klimatpåverkan:

Sedan 2018 räknar vi ut vårt klimatavtryck i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 och 2. GHG-protokollet är en av många standarder att använda sig av för att beräkna och rapportera växthusgasutsläpp. Scope 1 och 2 innefattar bland annat vår energiförbrukning och uppvärmning av kontor samt utsläpp från egenägda fordon. Fristads klimatberäkningar görs alltid med en tredjeparts expert som granskare. Detta för att få så tillförlitliga och korrekta siffror möjligt.


Mer innehåll för dig:

Produktutveckling

Designen är startpunkten för ett plaggs hela livscykel och en hållbar design möjliggör en hållbar utveckling.

Läs mer här >

Materialval

Omsorgsfullt utvalda material med så liten påverkan på miljön som möjligt.

Läs mer här >

Outdoor

Slitstarka och bekväma friluftsplagg för herr och dam. Tillverkade för den medvetne naturälskaren.

Läs mer här >