vårt hållbarhetslöfte

Vi måste göra mer för att producera mindre

De globala klimatförändringarna och miljöförstöringen är vår tids stora utmaningar, och texilindustrin måste ta sitt ansvar för att ta hand om vår miljö. På Fristads är vi oerhört måna om att minska vårt miljöavtryck, från att vi designar ett plagg tills det är utslitet. Vi har satt ett ambitiöst mål att minska våra utsläpp av växthusgaser med 50% till 2030 och arbetar hårt för att ta fram alternativa lösningar till farliga kemikalier i produkter. Med hjälp av vår banbrytande EPD (Environmental Product Declaration) har vi satt en ny standard för hållbara arbetskläder, genom att mäta miljöpåverkan av varje enskilt plagg. Vi arbetar kontinuerligt med att uppgradera materialet i våra kläder till mer miljövänliga alternativ och adderar fler gröna kollektioner till vår produktkatalog varje år.

Men vi måste göra mer. Det bästa sättet att minska miljöpåverkan av kläder är att producera mindre, något som kräver både att konsumenter förändrar sitt beteende och att producenter konkurrerar med kvalitet snarare än pris. På Fristads är vi stolta över att producera kvalitativa arbetskläder som tål slitage och har en tidlös design. För de plagg som trots allt går sönder börjar vi alltid med att undersöka om de kan lagas, innan vi ersätter dem med ett nytt.

Men vi måste göra mer. Det bästa sättet att minska miljöpåverkan av kläder är att producera mindre, något som kräver både att konsumenter förändrar sitt beteende och att producenter konkurrerar med kvalitet snarare än pris. På Fristads är vi stolta över att producera kvalitativa arbetskläder som tål slitage och har en tidlös design. För de plagg som trots allt går sönder börjar vi alltid med att undersöka om de kan lagas, innan vi ersätter dem med ett nytt.

Att använda ett livscykelperspektiv

På Fristads använder vi en livscykelanalys (LCA) för att identifiera områden som kan förbättras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Från det ögonblick vi får idén om ett nytt plagg till den dag det kasseras tar vi hänsyn till plaggets miljöpåverkan och vad vi kan göra för att minimera de negativa effekterna. Alla Fristads avdelningar styrs av livscykelanalyser, eftersom dessa utgör ramen för vårt miljöarbete.  

FN-målen som vägleder oss

Vår hållbarhetsstrategi syftar till att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att sätta vetenskapligt baserade mål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C enligt Paris-avtalet. Målen guidar oss till att fokusera på de områden där vi kan bidra allra mest. Tre av de 17 globala målen är särskilt relevanta för oss – Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna samt Genomförande och globalt partnerskap.

Hållbar konsumtion och produktion
Konsumtion och produktion är nära knutna till varandra och båda har en stor negativ inverkan på miljön. För oss är det viktigt att åstadkomma en mer ansvarsfull produktion från ett brett perspektiv som börjar med beslutet om vilka produkter som ska utvecklas och hur plaggen ska designas. Med det sagt är det lika viktigt för oss att våra produkter håller i längden, eftersom arbetskläder i bra kvalitet kan användas längre och leder till att färre plagg behöver produceras i det långa loppet.
​​​​
Bekämpa klimatförändringarna
Förändringarna i klimatet börjar märkas runt om i världen. Vi har verksamhet över stora delar av världen och det gör att vi har ett ansvar att vidta åtgärder för att minimera vår påverkan på klimatet. Genom att kontinuerligt utvärdera våra produkter, produktion, processer och logistik och alltid leta efter det alternativ med lägsta klimatpåverkan, kan vi minska utsläppen och säkra en mer hållbar verksamhet.

Genomförande och globalt partnerskap
​​​​​​​
Tillsammans kan vi göra ett bättre jobb. Vi tror att samarbete är nyckeln till att få till en större förändring. Vi satsar därför mycket på att arbeta tillsammans med kollegor – både inom branschen men även inom forskningsområdet. Vi har till exempel varit en del av Kemikaliegruppen, som leds av forskningsinstitutet RISE sedan 2007, där vi arbetar med att hitta alternativ till miljöfarliga kemikalier i produkter och processer. Vi är också medlemmar i Swedish Textile Initiative for Climate Action, som hjälper oss att kartlägga vårt klimatavtryck varje år.


Fokusområden 2025

Vårt mål är att vara ledande inom arbetsklädesbranschen när det gäller hållbarhet och inspirera andra till att följa vårt exempel. För att nå dit har vi delat in vårt arbete i tre fokusområden som täcker de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av hållbarhet. Inom varje område utmanar vi det traditionella sättet att producera arbetskläder på och drivs av att hitta mer effektiva sätt att designa, utveckla och tillverka våra produkter.

Engagerade medarbetare
Tillsammans tar vi ansvar för att se till att det dagliga arbetet har en positiv inverkan på alla som är involverade i vår verksamhet. Viktiga överväganden är rättvisa jobb, etik, hälsa, medarbetarnöjdhet och mångfald. Vi har gjort två långsiktiga åtaganden: Handla i enlighet med vår etiska kod och se till att alla som arbetar för oss har goda arbetsförhållanden.


Hållbart produktsortiment och verksamhet
Vi drivs av att utveckla produkter som tillverkats på ett hållbart sätt för att minska vår miljöpåverkan. Inom detta område prioriterar vi att arbeta med minskning av utsläpp, användning av resurser, råmaterial, färgningsmetoder, kemikaliehantering, användning av plast, återvinning samt transport och resor. Våra långsiktiga åtaganden för ekologisk hållbarhet är att tillämpa ett cirkulärt tänkande genom hela produktprocessen samt minska utsläppen av växthusgaser med 50% till 2030.

Pålitlig partner
​​​​​​​
Inom den ekonomiska aspekten av hållbarhet fokuserar vi på att göra det enkelt för våra kunder och leverantörer att göra bättre val genom att vara kunniga i hållbarhetsfrågor. Därför ligger även vårt fokus på att arbeta för att förbättra vår kunskap och kommunikation inom hållbarhetsfrågor. Våra långsiktiga åtagande för området är att bli branschens experter på hållbarhet och hjälpa våra kunder och leverantörer att uppfylla sina hållbarhetsmål.

mer innehåll för dig:

Vårt ansvar

Vi arbetar systematiskt med social och miljömässig efterlevnad.

Hållbarhetsrapport

Läs mer om de hållbarhetsprojekt vi arbetade med under 2020.

Miljödeklaration - EPD

Vi har tagit fram världens första miljövarudeklarerade klädkollektion.