RIS-3279-TOM
standard för järnvägsindustrin

Standard för varselkläder inom järnvägsindustrin.

Brittisk standard för järnvägsindustrin gällande varselkläder – plagg med förhöjd synbarhet. All underhållspersonal måste bära orange varselkläder vid arbete på eller nära järnvägsspåren. Egenskaperna hos tyget måste uppfylla vissa tekniska minimikriterier för de fluorescerande och reflekterande orangefärgade områdena. RIS- 3279-TOM måste kombineras med EN ISO 20471 för att vara giltig.