EN 1149-5

Certifierade och godkända plagg som skyddar mot elektrostatisk uppladdning. Lämpliga för arbeten där explosionsrisk finns. 

Vid användning av kläder med elektrostatiska egenskaper, är det viktigt att vara ordentligt jordad. Resistansen mellan personen och jord skall vara mindre än 108 Ω, e.g. vilket exempelvis uppnås genom användning av lämpliga skodon. Elektrostatiska skyddskläder skall inte öppnas eller tas av i antändliga eller explosiva miljöer eller vid hantering av lättantändliga eller explosiva ämnen. Plagget ska vid normal användning permanent täcka alla material som inte uppfyller kraven, även när användaren är i rörelse.

ATEX MILJÖER
​​​​​​​Personer som arbetar i ATEX-miljöer bär ofta flamsäkra kläder. I sådana miljöer är det viktigt att plaggen inte laddas med statisk elektricitet, som kan orsaka gnistor. Vi gör plaggen antistatiska genom att tillföra antistatiska fibrer i tyget. För att säkerställa att designen är riktig och lämplig för användning i en ATEX-miljö certifieras plaggen enligt EN 1149-5 i kombination (som minst) med EN ISO 11612. Plaggen är metallfria för att erbjuda högre säkerhet.