EN 1149-5
​​​​​​​Elektrostatiska egenskaper, ATEX-miljö

Certifierade och godkända plagg som skyddar mot elektrostatisk uppladdning enligt EN 1149-5.

Förutom att materialet är antistatiskt, så innehåller även standarden speciella krav på hur plaggen är utformade. Plagg eller tillbehör i antistatiskt material som inte är godkända som enskilda skyddsplagg certifieras enligt EN 1149-3 på materialnivå, till exempel varselvästar och spikfickor.
Det är viktigt att skyddsplaggen bärs i kombination med annan antistatisk utrustning, till exempel skor, så att de blir en del av ett jordat system.

För vem?
Arbetare inom petrokemi, energi, raffinaderi, underhåll och offshore. Arbetare som rör sig i ATEX-miljöer.

Skyddar mot:
Statisk elektricitet, som kan orsaka gnistor. Minskar risken för gnistbildning i explosiva miljöer eller vid hantering av lättantändliga eller explosiva ämnen
​​​​​​​

ATEX – explosionsfarlig miljö
Föreskrifterna gäller där någon på arbetet kan utsättas för fara orsakad av en explosionsfarlig miljö. Gäller miljöer där det finns risk för att explosiv atmosfär bildas på grund av brandfarliga gaser och vätskor eller damm och ånga.

Exempel på ATEX-miljöer:
Energibolag med fast bränsle, oljebränsle och/eller naturgas
Petrokemisk industri Pulver- och kemihantering i olika former
Skogsindustri
Bensinstationer
Arbetsplatser som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska

ATEX-direktiven med rekommendationer på hur man ska klä sig i ATEX-miljöer finns i svensk lagstiftning och är gemensamma för hela EU. För att säkerställa att designen är korrekt och att plagget är lämpligt för användning i ATEX-miljö rekommenderas följande certifieringar: EN 1149-5 (elektrostatisk uppladdning), EN ISO 11612 (hetta och flamma) och IEC 61482-2 (ljusbåge) samt att plagget är metallfritt.