EN 13034:2005, TYPE PB* [6]

EN 13034 testats för avvisning av kemiskt stänk

Skyddskläder för kemikalier i vätskeform – Funktionskrav för kemiska skyddskläder med begränsad skyddsfuntion mot kemikalier.

Viktigt: Standarden beskriver kläder som har testats för avvisning av kemiskt stänk, inte motstånd mot genomträngning av kemikalier! Kläderna ger skydd mot specifika namngivna kemikalier.

  • Svavelsyra , H2SO4, 30%
  • Natriumhydroxid, NaOH, 10%
  • O-Xylene, outspädd
  • Butan-1-ol, outspädd

*PB = partial body protection
​​​​​​​

Obs! Lämplig behandling måste tillsättas tvättprocessen minimum var 5:e tvätt.