EN 342

EN 342 certifiering på plagg som skyddar mot kyla

Certifierade och godkända plagg skyddar mot kyla, t ex genom värmande isoleringsegenskaper och vindtäthet.

Ett kallt klimat kännetecknas av en kombination av fukt och temperaturer under -5°. EN 342 specificerar värdet av den resulterande effektiva värmeisoleringen för användaren. Standarden anger den lägsta temperatur där kroppen kan upprätthålla värmeneutrala förhållanden under obegränsad tid (8 timmar) vid lättare och medeltunga arbetsuppgifter. Den anger även den lägsta temperatur där kroppens kyl­förmåga behålls på en acceptabel nivå under 1 timma medan användaren utför lättare och medeltunga arbetsuppgifter.

a  Plaggets värmeisolerande egenskaper
b  Värmeisolering vid stillastående (valfritt)
c  Luftgenomsläpplighet (1–3)
d  Motstånd mot inträngande vatten (valfritt)