EN ISO 11611

EN11611 skyddkläder vid svetsarbete

Skyddskläder för användning vid svetsarbete eller likartat arbete.
Standarden anger två klasser med specifika krav på prestanda; Klass 1
är den lägre nivån och klass 2 den högre nivån.  

Vid bågsvetsning finns risk för att huden exponeras för Ultraviolett (UV) strålning. Under användningstiden kommer tyget i plagget att slitas så att skyddet försämras. Undersök plagget regelbundet för att undvika exponering for UV strålning. Om användaren upplever solbränneliknande symptom, betyder det att UVB tränger genom. Om plagget visar sig penetreras av UV-strålning, bör det repareras (om möjligt) eller ersättas,
och användning av ytterligare, mer resistenta skyddslager bör övervägas. Tvådelade skyddskläder måste bäras tillsammans för att uppnå angiven skyddsnivå. CE-etiketten i plagget ger information om nödvändig plaggkombination. Vid användning av ytterligare partiellt skyddande plagg ska grundplagget uppfylla åtminstone klass 1. Vi rekommenderar användning av ett svetsförkläde som täcker kroppen från sidsöm till sidsöm. Ytterligare partiella skydd kan krävas, exempelvis för svetsning ovanför huvudet.