EN ISO 11611

Svetsarbete och liknande processer

Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete är certifierade enligt EN ISO 11611.

Svetsgodkända plagg är alltid godkända enligt EN ISO 11612 (hetta och flamma). Tvådelade skyddskläder måste bäras tillsammans och skydda hela kroppen för att uppnå rätt skyddsnivå. CE-etiketten i plagget ger information om den nödvändiga kombinationen av plagg.

Svetsplagg har speciella designkrav för att undvika att svetsloppor fastnar, till exempel har de inga öppna eller löst hängande fickor. Materialet i ett plagg kan alltså vara godkänt för svetsning, men på grund av utformningen så kan plagget inte certifieras.

Vid bågsvetsning finns risk för att huden exponeras för UV-strålning. Under användningstiden kommer materialet i plagget att slitas så att skyddet försämras. Om användaren upplever solbränneliknande symptom, betyder det att UVB tränger igenom. För att få ett ökat skydd för användaren och förlänga hållbarhetstiden för plaggen rekommenderar vi att plaggen kompletteras med svetsförkläde och svetsärmar. Svetsplagg bärs oftast tillsammans med annan personlig skyddsutrustning som hjälm och handskar.

För vem?
Svetsare, banarbetare, gruvarbetare, gjuteriarbetare.

Skyddar mot:
Svetsloppor (små stänk av smält metall),  strålningsvärme, hetta och flamma.

Standarden är indelad i två klasser med olika skyddsnivåer
I testet mäts hur många droppar smält metall som materialet klarar, utan att temperaturen överstiger 40° på baksidan av det material som orsakar brännskador på huden.

Klass 1:
Skyddar vid mindre riskfyllda svetsmetoder och situationer, med lägre nivåer av stänk och strålningsvärme. Materialet måste klara minst 15 droppar smält metall.

Klass 2:
Skyddar vid mer riskfyllda svetsmetoder och situationer, med högre nivåer av stänk och strålningsvärme. Materialet måste klara minst 25 droppar smält metall.

A1: Begränsad flamspridning, ytantändning
A2: Begränsad flamspridning, kantantändning
​​​​​​​
I den här tabellen får du vägledning om vilken svetsklass dina kläder behöver ha.