EN ISO 11612
Hetta och flamma

Skyddskläder som uppfyller EN ISO 11612 skyddar användaren vid kontakt med hetta och flammor.

Tvådelade skyddskläder måste bäras tillsammans och skydda hela kroppen för att rätt skyddsnivå ska uppnås. CE-etiketten på insidan av plagget innehåller information om den nödvändiga plaggkombinationen och vilka kodbokstäver som plagget är certifierat för.

För vem?
Elektriker, industriarbetare, gruvarbetare, banarbetare, svetsare. Arbetare inom gjuteri-branschen (järn, stål, aluminium), offshore, energi, raffinaderier och underhåll.

A: Begränsad flamspridning
Om plagget utsätts för öppen låga i 10 sekunder, ska det slockna inom 2 sekunder och inget hål ska uppstå.
A1 – ytantändning
A2 – kantantändning

B: Skydd mot konvektionsvärme (värmegenomgång)
Anger hur länge plagget kan stoppa värmen som passerar genom plagget när det utsätts för öppen låga.
B1: 4-10 sek B2: 10-20 sek B3: 20 sek eller mer

C: Skydd mot strålningsvärme
Anger hur länge plagget kan stoppa värmen som passerar genom plagget när det utsätts för strålningsvärme.
C1: 7-20 sek C2: 20-50 sek C3: 50-95 sek C4: 95 sek eller mer

D: Skydd mot stänk av smält aluminium
Anger hur mycket stänk av smält aluminium plagget klarar innan hål bildas.
D1: 100-200 g D2: 200-350 g D3: 350 g eller mer

E: Skydd mot stänk av smält järn
Anger hur mycket stänk av smält järn plagget klarar innan hål bildas.
E1: 60-120 g E2: 120-200 g E3: 200 g eller mer.

F: Skydd mot kontaktvärme
Anger hur länge plagget kan blockera den värme som uppstår vid direkt kontakt med varma ämnen och föremål.
​​​​​​​F1: 5-10 sek F2: 10-15 sek F3: 15 sek eller mer

EN ISO 11612 – D,E
Smält järn och aluminium

Skyddskläder som är speciellt konstruerade för att tåla stänk av smält metall är certifierade enligt EN ISO 11612 i kategorierna D (smält aluminium) och E (smält järn). Även om tyget inte börjar brinna eller falla sönder i kontakt med den smälta metallen kan du få brännskador.

För vem?
Gjuteriarbetare, metallarbetare, svetsare.

​​​​​​​I testet hälls flytande metall över tyget i en speciell vinkel, och klassningen anger hur mycket tyget klarar innan ett hål bildas. Testet är indelat i tre klasser, där D3 respektive E3 anger det högsta värdet. Se värdena i listan för EN ISO 11612.

​​​​​​​Våra specialutvecklade skyddsplagg i material MFA erbjuder det högsta skyddet mot smält järn och aluminium D3 och E3.