EN ISO 11612

EN11612 skydd mot hetta och flamma

Kläder till skydd mot hetta och flamma.

Tvådelade skyddskläder måste bäras tillsammans för att uppnå angiven skydds­nivå. CE-etiketten i plagget ger information om nödvändig plagg­kombination. CE-etiketten i plagget ger information om vilka kodbokstäver plagget är certifierat med. Ju högre nivå desto bättre. Följande kodbokstäver beskriver plaggens prestanda.

A: Begränsad flamspridning
A1 - Ytantändning
A2 - Kantantändning

B: Skydd mot värmegenomgång
B1 – B3
Konvektiv hetta är den värme som passerar genom plagget när det kommer i kontakt med en flamma. Om yttermaterialet inte brinner kan skador ändå uppstå på grund av värmen som bildas när materialet och indirekt kroppen kommer i kontakt med flamman.

C: Skydd mot strålningsvärme
C1 – C4
Exponering för låg strålningsvärme under lång tid kan medföra skaderisk.

0,80 D Skydd mot stänk av smält aluminium
D1 – D3

E: Skydd mot stänk av smält järn
E1 – E3
Även om tyget inte börjar brinna eller falla sönder i kontakt med den smälta metallen kan du få brännskador. Testet visar hur många stänk av smält metall tyget kan motstå utan att skyddet försämras.

F: Skydd mot kontaktvärme
F1 – F3
Kontaktöverförd hetta under en längre tidsperiod kan medföra skaderisk.