EN ISO 13982-1​​​​​​​
Luftburna fasta partiklar

Skyddskläder för användning mot luftburna fasta partiklar.
​​​​​​​

Standarden anger minimikraven för kemiska skyddskläder som är resistenta mot luftburna fasta partiklar. Ytterligare skydd kan behövas såsom huvor, handskar, stövlar, ögonskydd eller andningsmask.