EN ISO 13982-1

EN13982 skydd mot luftburna fasta partiklar

Skyddskläder för användning mot luftburna fasta partiklar.

Standarden anger minimikraven för kemiska skyddskläder som är resistenta mot luftburna fasta partiklar. Ytterligare skydd kan behövas såsom huvor, handskar, stövlar, ögonskydd eller andningsmask.