EN ISO 20471
Varselkläder

Varselkläder är plagg med god synbarhet som är certifierade enligt EN ISO 20471. Gör användaren synlig för omgivningen i dagsljus, mörker och vid dåligt väder.

För vem?
   Alla arbetare som får en högre skyddsnivå genom att vara extra synliga. Vanligast i arbetssituationer som inbegriper fordon, vägar, järnvägar eller stora byggarbetsplatser, eller vid arbete nattetid eller i dåligt väder.

Skyddar mot:
Olyckor i områden som ofta omfattar fordon, t.ex. vägar och järnvägar.

Varselkläder har en fluorescerande yta och reflexer som uppfyller kraven enligt tre olika klasser beroende på hur synbara de är. Klass 3 är den högsta säkerhetsklassen. Den certifierade klassen kan uppnås med ett enda plagg eller en plaggkombination. Plagg i klass 1 eller 2 kan kombineras på olika sätt för att nå en högre säkerhetsklass. Se vår samcertifieringstabell   här.


Minimiyta i m2 för att godkännas enligt EN ISO 20471

Material         

Klass 3

Klass 2

Klass 1

Fluorescerande

0.8     

0.5     

0.14

Reflekterande​​​​​​​

0.2    

0.13     

0.1