IEC 61482-2

IEC 61482 ljusbågetestade skyddskläder

Certifierade och godkända plagg för användning i arbetsmiljöer där det finns en risk att utsättas för elektriska ljusbågar.  

När det finns risk att utsättas för elektriska ljusbågar, exempelvis vid underhåll av utrustning i icke ljusbågesäkra ställverk och el-centraler eller vid arbete med högspänningsutrustning rekommenderas personal att använda ljusbågetestade skyddskläder.

Vilket skydd behöver dina kläder kunna ge om en ljusbåge uppstår?
Vid en ljusbåge-explosion utsätts tyget för moln av plasma, lågor, strålning och metall som stänker från elektroderna. Då måste tyget kunna isolera tillräckligt effektivt för att förhindra andra gradens brännskador på huden. Ett effektivt tyg för ljusbågeskyddade plagg måste skydda mot både lågan och metallstänk och samtidigt isolera mot den intensiva hettan.

Standarden IEC 61482-2 omfattar två testmetoder, EN 61482-1-1 (Open arc) och EN 61482-1-2 (Box test). Våra plagg är certifierade antingen enligt båda testmetoderna eller en av dem.  Plaggen måste täcka hela kroppen. Till exempel måste jacka och byxor bäras tillsammans med övrig personlig skyddsutrustning (PPE-utrustning), till exempel hjälm med skyddsvisir, skyddshandskar och skyddande skor (stövlar) för att en tillräcklig skyddsnivå ska uppnås.  Det är viktigt att använda flera lager – bär du t ex ett flamsäkert underställ under dina ljusbågeskyddade plagg uppnår du bättre skydd.

Uppdaterad standard och ny symbol
Standarden har fått en ny symbol, men båda symbolerna är giltiga. Märkningen i våra plagg kommer att uppdateras löpande under en övergångsperiod. Standarden har också uppdaterats med ett nytt värde: ELIM (Incident Energy Limit). ELIM kompletterar ATPV- och EBT-värdet för Open Arc och indikerar den energinivå som plagget kan exponeras för utan att användaren riskerar en andra gradens brännskada.


LJUSBÅGETEST IEC/EN 61482-1-1 – OPEN ARC TEST

EN 61482-1-1:2019 Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar. Del 1– 1– Metod 1: Fastställning av skyddsnivån (ELIM, ATPV och/eller EBT) för material och kläder med hjälp av en öppen ljusbåge.
ATPV, EBT och ELIM utvärderas i samma test, ett test med öppen ljusbåge (EN 61482-1-1/ASTM F1959). Om materialet har ett högre värmeisoleringsvärde än ljusbågens mekaniska styrka i fråga om värmemotstånd kommer materialet först att brytas upp. Om motsatsen gäller hinner brännmärken uppstå på materialet innan det bryts upp. Det lägsta värdet är det som används vid märkning av plaggen.

ATPV (Arc Thermal Performance Value) anger den mängd energi som åtgår för att överföra tillräckligt mycket värme (genom plagget) för att med en 50%-procentig sannolikhet åstadkomma en andra gradens brännskada, baserat på Stoll-kurvan.  Ju högre värde desto bättre är skyddet.

EBT (Energy Breakopen Threshold – brytningströskel för energi) är den mängd energi som åtgår för att med en 50-procentig sannolikhet åstadkomma ett hål i tyget eller tygkombinationen. Med hål menas en öppning på minst 1.6 cm². Ju högre värde desto bättre är skyddet.

ELIM (Incident Energy Limit) är det nya värdet som kompletterar ATPV- och EBT-värdet för Open Arc test. ELIM indikerar den energinivå som plagget maximalt kan utsättas för med 0% sannolikhet att åstadkomma andra gradens brännskada. Det skiljer sig mot ATPV som anger energinivån där det är 50% sannolikhet att åstadkomma andra gradens brännskada. ELIM kommer att introduceras löpande på materialkombinationer som har testats i flera lager. Plagg som har testats för Open arc ska uppnå ett ELIM- värde på minst ≥3,2 cal/cm², där ATPV- eller EBT-värdet ska uppnå minst ≥4 cal/cm².

ATPV, EBT och ELIM kan testas på material med ett eller flera lager. Vid test av flera lager uppnås ett högre värde än om tyget testas separat, eftersom luften som fångas mellan tygskikten även har en isolerande och skyddande effekt.

HAF (Heat Attenuation Factor – värmedämpande faktor) är måttet på den andel energi som blockeras av materialet eller materiallagret.

Plaggen certifieras enligt:

IEC 61482-2:2009
EBT- eller ATPV-värdet

IEC 61482-2:2018
ATPV- eller ELIM-värdet, eller en kombination av båda
​​​​​​​

LJUSBÅGETEST IEC/EN 61482-1-2 – BOX TEST

EN 61482-1-2: Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar. Del 1-2 – Metod 2: Fastställning av skyddsnivån för material och kläder med hjälp av en begränsad eller riktad ljusbåge.
Plaggen testas och utvärderas i två klasser under ett och samma test; ett så kallat Box test. (Spänning: 400 V, Tid: 500 ms, Frekvens: 50Hz eller 60Hz).

IEC 61482-2:2009
Klass 1 = 4 kA (ljusbågsenergi 168 kJ)
Klass 2 = 7 kA (ljusbågsenergi 320 kJ)

IEC 61482-2:2018
APC = 1 (4 kA ljusbågsenergi 168 kJ)
APC = 2 (7 kA ljusbågsenergi 320 kJ)

​​​​​​​Resultatet blir godkänt eller inte godkänt och i testrapporterna kommenteras även designen, t.ex. om dragkedjan fortfarande fungerar efter exponeringen.