IEC 61482-2 ​​​​​​​

Elektrisk ljusbåge

Skyddskläder som har certifierats enligt IEC 61482-2 ska användas i miljöer där det finns en risk att utsättas för elektriska ljusbågar.

Under 2019 reviderades IEC 61482-2 och standarden har uppdaterats med en ny symbol/piktogram och det nya kalorivärdet ELIM.
Vid en ljusbågeexplosion utsätts materialet för moln av plasma, lågor, strålning och metall som stänker från elektroderna. Då måste materialet kunna isolera tillräckligt effektivt för att förhindra andra gradens brännskador på huden. Ett effektivt material för ljusbågeskyddade plagg måste skydda mot både lågan och metallstänket, samtidigt som det isolerar mot den intensiva hettan. Standarden IEC 61482-2 omfattar två testmetoder, EN 61482-1-1 (Open arc test) och EN 61482- 1-2 (Box test). Våra plagg är certifierade enligt båda testmetoderna.
Tvådelade skyddskläder måste bäras tillsammans och skydda hela kroppen för att uppnå rätt skyddsnivå. CE-etiketten i plagget ger information om den nödvändiga kombinationen av plagg. Skyddskläderna bärs oftast tillsammans med annan personlig skyddsutrustning som hjälm, handskar och skor.

För vem?
Elektriker, vid underhåll av utrustning i icke ljusbågesäkra ställverk och elcentraler eller vid arbete med högspännings-utrustning.

Skyddar mot:
​​​​​​​
Elektrisk ljusbåge, metallstänk, hetta och flamma, strålningsvärme, konvektiv värme, högspänning, elchock, plasmamoln, strålning.

Open Arc Test – IEC/EN 61482-1-1

Vid testet används en ljusbåge som simulerar verkligheten genom att den inte är ”kontrollerad”. Man skjuter ljusbågen mot en provdocka med ett eller flera lager plagg och utvärderar sedan vilket skydd plaggen har. Plaggets skyddsnivå får ett kalorivärde – cal/m2 – som anges i ATPV eller EBT. Ju högre värde desto bättre är skyddet.
ATPV och EBT mäts mot 50% risk att få en andra gradens brännskada. Om det blir ett ATPV-värde eller ett EBT-värde beror på hur tyget reagerar på ljusbågetestet. Blir det ett hål först så anges värdet som EBT och blir det för hög värmegenomgång först, så blir det ATPV. Resultatet av ljusbågetesterna – ATPV-, EBT- och ELIM-värdena – jämförs med Stoll-kurvan, som är ett diagram som visar när man riskerar att få en andra gradens brännskada vid en ljusbågeolycka. På så vis kan man mäta den energinivå (kalorivärde) som plaggen ger skydd för.

ATPV (Arc Thermal Performance Value) anger energinivån för att med 50% risk få en värmegenomgång i plagget som kan orsaka en andra gradens brännskada.
EBT (Energy Breakopen Threshold) anger energinivån för att med 50% risk få ett hål i materialet som kan orsaka andra gradens brännskada.
HAF (Heat Attenuation Factor) är måttet på den andel energi som blockeras av materialet eller materialsystemet.

ELIM – Nytt testvärde för Open arc test

Under 2019 reviderades IEC 61482-2 och Open arc test har uppdaterats med det nya kalorivärdet ELIM (Incident Energy Limit). ELIM kompletterar ATPV och EBT.
ELIM anger energinivån som plagget kan utsättas för med 0% risk för andra gradens brännskador (APTV och EBT anger en 50% risk för en brännskada). ELIM-värdet får därför ett lägre kalorivärde än ATPV och EBT.
Fristads flamskyddade plagg från hösten 2019 har testats enligt den nya versionen av IEC 61482-2 och fått ett ELIM-värde. En löpande uppdatering och omcertifiering av befintliga flamplagg pågår. Märkningen i våra plagg kommer att uppdateras löpande under en övergångsperiod.

Box Test – IEC/EN 61482-1-2

Ljusbågeklassningen – klass 1 eller 2 – utvärderas i ett test med en begränsad och riktad ljusbåge. I testet skjuts ljusbågen mot en låda där materialet eller plagget är placerat. Resultatet jämförs med Stoll-kurvan, som är ett diagram som visar när man riskerar att få en andra gradens brännskada.
Testkriterier: materialet ska inte smälta på insidan, materialet ska slockna inom 5 sekunder och inget hål större än 5 mm får bildas. Resultatet blir godkänt eller inte godkänt.

Klass 1 = 4 kA (ljusbågsenergi 168 kJ)
​​​​​​​Klass 2 = 7 kA (ljusbågsenergi 320 kJ)