Klimatsmart algfärg​​​​​​​
​​​​​​​sätts på prov

Klimatsmart algfärg sätts på prov

En entreprenör som brinner för miljövänlig kläddesign. Två forskare som studerar alger. Nio partners inom offentlig sektor och det privata näringslivet som bidrar med kunskap och finansiering. Tillsammans hoppas de knäcka nöten om att utveckla ett mer hållbart sätt att färga kläder på – genom att använda ett bläck baserat på mikroalger. Nu är projektet, som bland annat backas av Fristads, inne i testfasen.

I en långsmal lokal på Sjuhäradsbygdens färgeri i Kinnahult hörs ett lågmält pysande och susande när ett färglaboratorium i miniformat sprayar ut blått algbläck över en bit vitt bomullstyg från Fristads. Det är första gången just det här pigmentet testas och till appliceringen används en avancerad digital sprayteknik som utvecklats av företaget Imogo Tech. När infärgningen är klar granskas den nu djupt indigoblå tygbiten nöjt av Frida Lindström, råmaterialutvecklare på Fristads, innan den hängs upp på tork. Förutom att hon förser projektet med provmaterial, är hon där för att säkerställa att det algfärgade tyget klarar Fristads hårda kvalitetskrav för arbetskläder.

- Det ska bli väldigt spännande att se hur vi kan applicera den här färgen på våra produkter. I ett första skede fokuserar vi framförallt på att använda den till bomullsplagg, dels för att det är lättare för färgen att fästa på bomull än syntet och dels för att vi då får en produkt helt i naturmaterial och då blir det ett helt koncept, säger Frida Lindström.

Climate_smart_algae_dye

En helt naturlig produkt

Från miljöperspektiv råder det ingen tvekan om att den innovativa algfärgen är en vinnare. Förutom att den är helt ofarlig går det åt mindre vatten, energi och spillmaterial vid tillverkningen, mycket tack vare den innovativa spraytekniken från Imogo Tech. Dessutom binder alger koldioxid från atmosfären och kan på så vis bidra till att minska textilindustrins påverkan på klimatet redan i odlingsfasen. Det skulle vara en stor förbättring mot de resurskrävande och kemikalieintensiva processer som används idag och innebära ett stort steg på vägen mot en cirkulär textilproduktion.

- Jag startade Mounid för att utveckla en textilfärg som jobbar med naturen, inte emot den, så som dagens textilfärg. Det här är ett pilotprojekt och om allt går enligt planen så ska de företag som deltar kunna marknadsintroducera produkter färgade med algbläck nästa år, berättar Ida Näslund, som driver algbläcksprojektet genom sitt bolag Mounid.

En helt naturlig produkt​​​​​​​

Från miljöperspektiv råder det ingen tvekan om att den innovativa algfärgen är en vinnare. Förutom att den är helt ofarlig går det åt mindre vatten, energi och spillmaterial vid tillverkningen, mycket tack vare den innovativa spraytekniken från Imogo Tech. Dessutom binder alger koldioxid från atmosfären och kan på så vis bidra till att minska textilindustrins påverkan på klimatet redan i odlingsfasen. Det skulle vara en stor förbättring mot de resurskrävande och kemikalieintensiva processer som används idag och innebära ett stort steg på vägen mot en cirkulär textilproduktion.
​​​​​​​
- Jag startade Mounid för att utveckla en textilfärg som jobbar med naturen, inte emot den, så som dagens textilfärg. Det här är ett pilotprojekt och om allt går enligt planen så ska de företag som deltar kunna marknadsintroducera produkter färgade med algbläck nästa år, berättar Ida Näslund, som driver algbläcksprojektet genom sitt bolag Mounid.

Utmaningar som behöver lösas

Men än så länge är forskningsprojektet i testfasen. Att utveckla en helt ny färg är under normala omständigheter en komplicerad process. Att göra det med naturliga och ostuderade råvaror gör processen ännu mer komplex, även för kemister och mikrobiologer som arbetar med alger dagligen. I den här fasen av projektet fokuserar forskarna framförallt på att ta fram olika nyanser av blått och grönt, men tanken är att producera algpigment som spänner över hela färgskalan.

- Alger är helt biologiskt nedbrytbara, vilket gör dem till ett attraktivt alternativ från ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt innebär det en utmaning att få algbläcket att fästa och bli ljusäkta; där har vi en bit kvar. Men det finns knep som man kan använda, säger Niklas Strömberg, som är projektets kemist och uppdragsforskare från Industridoktorn®, ett varumärke som specialiserat sig på forskning och utveckling för industrin.

Projektet har redan rönt stor uppmärksamhet – bland annat vann Mounid priset som årets ”Impact Maker” på Venture Cups regionfinal i region väst 2022 för algbläckets potential att göra skillnad i textilbranschen. Tanken är att lansera algbläcket på marknaden nästa år och att det ska kunna tas i produktion och skalas upp efter det.

För Fristads, som ställer höga krav på tvättäkthet och kvalitet, är det viktigt att de tekniska utmaningarna kan lösas för att de alginfärgade plaggen ska bli kommersiellt gångbara. Tvättäkthet, ljusäkthet och andra funktioner kommer i slutändan att avgöra om Fristads kan använda algbläcket, och i så fall till vilka plagg.

- Oavsett vad resultatet blir av algprojektet, så kommer vi att kunna dra stora lärdomar av det. Att bidra till innovation och driva utvecklingen framåt är väldigt viktigt för oss, särskilt med tanke på att vi strävar efter att vara ledande i branschen inom hållbarhet, säger Frida Lindström.

Så funkar alginfärgning:

  1. Algerna odlas, skördas och torkas.
  2. Algerna förädlas till algbläck enligt Mounids unika process.
  3. Algbläcket sprayas på tyget med digital teknik från Imogo Tech och får sedan torka.

Vad är mikroalger?

Mikroalger växer mångdubbelt snabbare än växter och producerar ungefär hälften av allt syre som behövs på jorden. Många mikroalger går att äta och odlas kommersiellt i Asien, där de är populära i matlagning och som kosttillskott. På senare tid har algodlingar även börjat etablera sig i Europa. Textilinfärgning är ett nytt och relativt outforskat användningsområde för mikroalger.

Fakta – algbläcksprojektet:

Algbläcksprojektet drivs av start up-företaget Mounid, med stöttning av innovationsmiljön Wargön Innovation och flera andra aktörer inom den offentliga och privata sektorn. Förutom Fristads deltar även Baux AB, IVL Svenska Miljöinstitutet, Martinson, Imogo, Sjuhäradsbygdens Färgeri, Industridoktorn® och Woolpower i projektet, som pågår fram till hösten 2023. Projektet finansieras av Vinnova.

Mer innehåll för dig:

Miljövarudeklaration

En miljövarudeklaration (EPD) är ett verktyg som hjälper kunder, inköpare och de som ansvarar för offentliga upphandlingar att fatta välgrundade beslut.

Läs mer >

Klimatkompensation

När vi lanserade vår Outdoor-kollektion ville vi att den skulle vara hållbar på riktigt. Vi lovade att kompensera för koldioxidutsläppen som orsakades av produktionen.

Läs mer >

Cirkulär produktcykel

We work on several projects together with selected customers aiming at giving worn-out workwear a new purpose and using the resources to their full potential.​​​​​​​

Läs mer >