Klimatkompensation

När vi lanserade vår Outdoor-kollektion 2020, ville vi att den skulle vara hållbar på riktigt. Förutom att vi valde material med ett mindre miljöavtryck, lovade vi att kompensera för koldioxidutsläppen som orsakats av produktionen av plaggen. Nu är det dags att infria det löftet.

Klädproduktion orsakar 10 procent av alla utsläpp av växthusgaser i världen. Vi behöver göra vad vi kan för att minska den siffran. Vårt mål är att minska Fristads koldioxidutsläpp med 50 procent senast 2030 och därför använder vi en del av intäkterna från vår Outdoor-kollektion till att klimatkompensera för utsläppen.

climate_compensation

Vi har valt att klimatkompensera genom FN:s initiativ Climate Neutral NOW. Den här plattformen för koldioxidkompensation samlar certifierade projekt som minskar, undviker eller eliminerar utsläpp av växthusgaser i atmosfären genom att stödja projekt i utvecklingsländer. Varje projekt tilldelas ett antal certifierade utsläppsminskningsenheter (CER), en typ av koldioxidkompensation som mäts i antal ton koldioxidekvivalenter. Enheterna kan köpas av vem som helst för att kompensera för utsläpp eller för att stödja projekten, och hela bidraget går direkt till projekten.

Så här räknar vi ut vår klimatpåverkan:

Sedan 2018 räknar vi ut vårt klimatavtryck i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, Scope 1 och 2. Scope 1 och 2 innefattar bland annat vår energiförbrukning och uppvärmning av kontor samt utsläpp från företagsbilar. I slutet av 2021 kommer vi även att rapportera in Scope 3. I Scope 3 ingår utsläpp utanför våra egna väggar, i vår värdekedja – från materialen som vi köper och energin som våra leverantörer använder, till transporter och bortskaffande av produkterna när de är uttjänta. För att få så tillförliga och korrekta siffror som möjligt görs Fristads klimatberäkningar alltid med en tredjepartsexpert som granskare. Läs mer om vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan i vår  Hållbarhetsrapport.

Soldrivna varmvattenberedare i Indien

Under 2020, stoppade Fristads 339 ton koldioxid från att släppas ut i atmosfären genom att bidra med ca 50 000kr till ett program som finansierar soldrivna varmvattenberedare till indiska familjer.

Indien är ett land som i stor utsträckning är beroende av el från fossila bränslen, trots att det är rikt på solresurser. Så många som 90 procent av alla stadsbor i västra Indien använder elektricitet för att värma vatten, vilket inte bara orsakar stora utsläpp av koldioxid men också bidrar till frekventa strömavbrott.

Indien har ungefär 300 soliga dagar om året men medvetenheten om solenergi i landet är lågt och många människor litar inte på icke-elektriska lösningar.

mer innehål för dig:

Produktutveckling

Designen är startpunkten för ett plaggs hela livscykel och en hållbar design möjliggör en hållbar utveckling.

Läs mer här >

Hållbar produktion

En produktion med en så liten påverkan på miljön som möjligt.​​​​​​​

Läs mer här >

Outdoor

Slitstarka och bekväma friluftsplagg för herr och dam. Tillverkade för den medvetne naturälskaren.

Läs mer här >